Δήμος Παύλου Μελά: 9 έως 20 Ιανουαρίου 2023 οι αιτήσεις για τη δομή «Η κουζίνα της καρδιάς μας»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνουν ότι από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την επιλογή των ωφελούμενων στη δομή «Η κουζίνα της καρδιάς μας» της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Παύλου Μελά.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή της αίτησης θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου 2, Νικόπολη, ΔΕ Σταυρούπολης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310 020166, 2310 020174.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 έως 14.00

 

https://pavlosmelas.gr/aitiseis2023/

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία

2.Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών

  1. Αντίγραφο Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.

4.1. Σε περίπτωση φιλοξενίας κι αν δεν προκύπτει από την φορολογική δήλωση Ε1, είναι απαραίτητη η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ του ατόμου που τον φιλοξενεί και Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο

6.Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου όλων των ενήλικων μελών

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

1.Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ή αντίγραφο αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας όλων  των ανέργων μελών.

2.Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

3.Αντίγραφο απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

4.Βεβαίωση αστεγίας από τις κοινωνικές δομές του δήμου.

5.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ