Διήμερη εκδήλωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κ.Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου CityZen

Νέες ιδέες για την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και τα περιφερειακά σχέδια δράσης για την αστική γεωργία παρουσιάστηκαν στη διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε σε υβριδική μορφή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του έργου “CityZen – Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.     

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από τη Βουλγαρία (επικεφαλής εταίρος), την Ισπανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία,  όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων αστικής γεωργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.      

Κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε  εργαστήριο όπου αναγνωρίστηκε το οικοσύστημα το οποίο σχετίζεται με την αστική γεωργία, οι παράγοντες που το επηρεάζουν καθώς και τα προβλήματα. Οι συμμετέχοντες έκαναν προτάσεις για εφαρμογή δράσεων αστικής γεωργίας ικανές να ενισχύσουν την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και δράσεων εμπλοκής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου “CityZen” παρουσίασαν την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχεδίων δράσης για την ενίσχυση της αστικής γεωργίας και την επίδραση των εργαλείων πολιτικής. Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν δύο καλές πρακτικές αστικής γεωργίας που εφαρμόζονται στην Κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα το έργο “RU:RBAN Resilient Urban Agriculture and Landscapes” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε  με επίσκεψη μελέτης στο Πάρκο Τσέπης της γειτονιάς της οδού Αλεξάνδρου Σβώλου στη Θεσσαλονίκη (πρόκειται για μία πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής).

Κοινό συμπέρασμα των συμμετεχόντων στην εκδήλωση ήταν ότι “η  ανάπτυξη και η υλοποίηση δράσεων αστικής γεωργίας μπορούν να στηρίξουν την κοινωνική καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συλλογική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενδυνάμωσης της συμμετοχικής διαδικασίας τόσο των πολιτών όσο και των τοπικών αρχών διακυβέρνησης”.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ