Διαδικτυακές ημερίδες του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από την ΠΚΜ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Κεντρική Μακεδονία» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) υλοποιεί το έργο«Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» (ΠΜΔΑΑΕ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού (ΠΜΔΑΑΕ-ΠΚΜ) που θα δρα συμπληρωματικά στην υπάρχουσα πληροφόρηση διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να εντοπίσει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές της περιφερειακής αγοράς εργασίας, καθώς και τις ανάγκες της σε γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες. Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί και ένα Δίκτυο Φορέων εντός της Περιφέρειας, με τα μέλη του οποίου ανταλλάσσονται στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά εργασίας και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών και την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και πόρων.
Στα πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει σειρά Διαδικτυακών Ημερίδων με θέμα «Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΚΜ: Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες».
Στις ημερίδες θα παρουσιασθούν, μεταξύ άλλων, ο σκοπός και η λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης, τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσφατης έρευνας εργοδοτών στην ΠΚΜ και οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας (νέες θέσεις εργασίας, δυναμικοί κλάδοι και επαγγέλματα) τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και Περιφερειακής Ενότητας.
Οι πρώτες τρεις (3) Διαδικτυακές Ημερίδες θα αφορούν συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και θα διεξαχθούν ως εξής1:
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, Πιερία – Για να την παρακολουθήσετε πατήστε ΕΔΩ https://zoom.us/j/93564584954#success
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, Κιλκίς – Για να την παρακολουθήσετε πατήστε ΕΔΩ https://zoom.us/j/99134170914#success
Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021, Σέρρες – Για να την παρακολουθήσετε πατήστε ΕΔΩ https://zoom.us/j/91828436687#success
Μπορείτε να εγγραφείτε στις Ημερίδες χρησιμοποιώντας τη φόρμα που θα βρείτε
ΕΔΩ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nWcplZcevIizxKHW_MuW6sW343YaDqbpZwjjg7n_muQA7g/viewform?usp=send_form
ώστε να λάβετε σχετικό ενημερωτικό υλικό.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την ημερίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο pmdaae@pkm.gov.gr
1 Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται συνεχώς με τις ημερομηνίες και των επόμενων Ημερίδων που θα αφορούν τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας όσο και μια Κεντρική Εκδήλωση παρουσίασης των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας στο σύνολο της Περιφέρειας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ