Δ. Θεσσαλονίκης: 41 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων για το καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Στην πρόσληψη 41 εποχικών υπαλλήλων πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των σχολείων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 13 έως τις 17 Μαΐου.

Θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί κατά το διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και την 23η Αυγούστου, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν από τους ακόλουθους κλάδους: ΠΕ Νηπιαγωγών (2), ΠΕ Παιδαγωγών (7), ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (2), ΠΕ Φυσικής Αγωγής (7), ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην εκμάθηση παραδοσιακών χορών (2), ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (1), ΠΕ Καλών Τεχνών (6), ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (3), ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης/ΠΕ Μουσικών Σπουδών ή ΤΕ Μουσικών Σπουδών (3), ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής (1), ΔΕ Προσωπικού Πρόνοιας/ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών – Φροντιστών Παιδιών (2), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (4).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ