Δ. Παπαστεργίου: Οι Δήμοι για πρώτη φορά παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων

Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 είχε σήμερα το προεδρείο της ΚΕΔΕ με τους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, των Επιτροπών της ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ενόψει της  σύγκλισης των  Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, την εξειδίκευσή τους και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων, είχε διττό στόχο:

Πρώτον, την ενημέρωση για τις θεσμικές προβλέψεις του ν.4914/2022, για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Δεύτερον, τις διαδικασίες που πρέπει να δρομολογήσουν οι ΠΕΔ και οι Δήμοι, ενόψει της σύγκλισης των Επιτροπών Παρακολούθησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στον διακριτό και ουσιαστικό ρόλο που έχουν πλέον οι Δήμοι μετά την ψήφιση του νόμου 4914/2022 που αφορά στις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι ο μέχρι σήμερα μηδενικός ρόλος των Δήμων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με συλλογική προσπάθεια της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, άλλαξε και πλέον το πάγιο αίτημα για συμμετοχή τους θεσμοθετήθηκε, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία καθώς και ότι χρειάζονται να γίνουν και άλλα βήματα για να διευρυνθεί, ουσιαστικά, η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση και  περαιτέρω ενεργοποίηση των Επιτροπών της ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ, των Δήμων, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ευκαιρία που τους δίνεται για πρώτη φορά και να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις διαχειριστικές αρχές, που θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από τους Δήμους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΣΠΑ και δήμαρχος Αιγιαλείας Δ. Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στις εξής τέσσερεις σημαντικότερες προβλέψεις του νόμου:

  1. Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των Τομεακών Προγραμμάτων και συμμετοχή των ΠΕΔ στην εξειδίκευση των Περιφερειακών Προγραμμάτων.
  2. Συνεργασία της ΚΕΔΕ με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση
  3. Δυνατότητα για πρώτη φορά στο ΕΣΠΑ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει πόρους από το «Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων»  που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ.
  4. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), όπου συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι Δήμοι και η οποία διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων και έργων του Περιφερειακού Προγράμματος, το συντονισμό τους με τις δράσεις και τα έργα των Τομεακών και λοιπών Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκε  ότι  οι σχετικές προβλέψεις του νόμου δε σημαίνει ότι αυτόματα θα πραγματοποιηθούν. Γι αυτό τονίστηκε η ανάγκη προετοιμασίας από την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και την ΕΕΤΑΑ αλλά και σχετική συνεννόηση της ΚΕΔΕ με τους πολιτικούς προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και κυρίως με τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους.

Επίσης αποφασίσθηκε η συντονισμός του προεδρείου της ΚΕΔΕ με τους προέδρους των ΠΕΔ για να προωθηθεί άμεσα η συγκρότηση των ΠΕΑΣ, σε όσες περιφέρειες δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί, να γίνει συστηματική ενημέρωση των Δήμων από την ΕΕΤΑΑ και να γίνει δικτύωση των ΠΕΔ με την ΕΕΤΑΑ και την Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ με προτεραιότητα στην αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας, ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους, για ωρίμανση των προτάσεων και των έργων.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ