Ασφυκτιούν τα κοιμητήρια των Δήμων της Θεσσαλονίκης – Αναζητούν λύσεις οι Δήμαρχοι

Της Χρύσας Κυριακού

Σε αναγκαστικές εκταφές προχωρούν πολλοί Δήμοι της Θεσσαλονίκης καθώς έχει παρατηρηθεί μεγάλη έλλειψη κενών τάφων στα περισσότερα κοιμητήρια. Η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα με την πλήρωση τάφων με αποτέλεσμα τα κοιμητήρια να ασφυκτιούν και ο Δήμαρχοι να αναζητούν άμεσες λύσεις, όπως η προμήθεια και τοποθέτηση οστεοφυλακίων αλλά και η δημιουργία νέων κοιμητηρίων όπου είναι δυνατόν.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στους περιφερειακούς Δήμους της Θεσσαλονίκης όπου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ισχύει η εκταφή των νεκρών, όπως ισχύει στα κοιμητήρια της δυτικής Θεσσαλονίκης μετά το πέρας 3-5 ετών από την ημέρα ταφής.

Στο Δήμο Λαγκαδά τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, δημιουργήθηκε έντονο πρόβλημα πλήρωσης των θέσεων ταφής στα κοιμητήρια. Μάλιστα, σε κάποιες Δημοτικές Κοινότητες το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει άμεσης παρέμβασης. Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος που έχει την αρμοδιότητα, πρόκειται άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια οστεοφυλακίων, ώστε να καλύψει τις ανάγκες για το σύνολο των κοιμητηρίων, ξεκινώντας από εκείνα στα οποία το πρόβλημα είναι εντονότερο και σταδιακά και στα υπόλοιπα. «Σε συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, η προμήθεια και τοποθέτηση των οστεοφυλακίων θα βοηθήσει να γίνουν οι απαραίτητες εκταφές, σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Κοιμητηρίων του δήμου Λαγκαδά», αναφέρει η Δήμαρχος, Νίκη Ανδρεάδου στην «Π» τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα κενωθούν άμεσα θέσεις ταφής και έτσι θα δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που χρόνια ταλανίζει πολίτες και διοίκηση.

Παράλληλα, συντάσσεται από το αρμόδιο τμήμα τεχνική έκθεση για εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού για το σύνολο των χώρων κοιμητηρίων ενώ ξεκίνησε για πρώτη φορά διαδικασία νομιμοποίησης για το σύνολό τους, καθώς μόλις για το 1/3 ήταν ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ταυτόχρονα, αναζητούνται σε όλη την έκταση του Δήμου εκτάσεις που να πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τη δημιουργία νέων κοιμητηρίων.

Παρόμοιο είναι το πρόβλημα και στον Δήμο Δέλτα. Για το λόγο αυτό η νέα διοίκηση εντός του μηνός προχωρά στην έκδοση Κανονισμού, που θα έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου ώστε να προστατεύονται και οι δημότες από το οικονομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την Δήμαρχο Γερακίνα Μπισμπινά ο Δήμος Δέλτα δεν παρέχει εκσκαφικές εργασίες για τους ενταφιασμούς, συνεπώς δεν επιβάλλονται για αυτές επιπρόσθετα τέλη, αλλά επιβαρύνουν τις οικογένειες των θανόντων που καταβάλλουν σχετικό τίμημα στους εργολάβους. Μάλιστα ο Δήμος θα αναζητήσει εξωτερικό συνεργάτη, που θα φροντίσει τον εξωραϊσμό, την ευταξία και την καλύτερη λειτουργία των υφιστάμενων κοιμητηρίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα τμήματα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων για τη συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των Κοιμητηρίων. Δεδομένου ότι με την πάροδο των ετών κάποια από τα υφιστάμενα κοιμητήρια θα έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους πρόθεση της διοίκησης είναι να δημιουργήσει νέα.

«Να βρούμε στο μέλλον χώρους ιδανικούς, αλλά και όπου χρειάζεται, με κύρια μέριμνά μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη προς όφελος των δημοτών. Θα εργαστούμε συστηματικά για την ωρίμανση του έργου και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή νέων ώστε να δοθεί μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα», τονίζει στην «Π» η κα Μπισμπινά.

Μιλώντας στην «Π» ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη του Δήμου Ωραιοκάστρου Δημήτρης Καρασαββίδης, τονίζει ότι το 2020 συστήθηκε στον Δήμο το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων για να μπορέσει η δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει αρτιότερα τα προβλήματα που προκύπτουν στα κοιμητήρια. «Στο Δήμο μας λειτουργούν σήμερα 11 κοιμητήρια. Από αυτά μόνο το νέο κοιμητήριο στον Πεντάλοφο είχε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το 2009. Για τα υπόλοιπα, τα οποία ήταν προϋφιστάμενα στο σύνολό τους, εκδώσαμε άδειες λειτουργίας το 2021 και επίσης ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την μεταβίβαση των Κοιμητηρίων Ωραιοκάστρου στην ιδιοκτησία του Δήμου», αναφέρει ο κ. Καρασαββίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την περίοδο 2021-2023 το Τμήμα Κοιμητηρίων ενισχύθηκε με προσωπικό και πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν χώροι ταφής θανόντων από COVID-19, ενώ συντάχθηκαν μελέτες και δημοπρατήθηκαν η ενοικίαση μεγακάδων απορριμμάτων, καθώς και η προμήθεια ραφιών και οστεοθηκών για την διενέργεια αυτεπάγγελτων εκταφών στο Κοιμητήριο Ωραιοκάστρου.

Όσον αφορά στη διοικητική οργάνωση του Τμήματος, έχει γίνει καταγραφή των τάφων σε όλα τα κοιμητήρια, συγκεντρώθηκε το παλιό αρχείο των Κοιμητηρίων Ωραιοκάστρου, τυποποιήθηκαν κατά το δυνατόν οι φόρμες αιτημάτων των πολιτών, ψηφιοποιείται το παλιό αρχείο και η καταγραφή των τάφων, αξιοποιείται σχετική εφαρμογή που προϋπήρχε για την ενοποίηση των παλιών αρχείων με τους νέους τάφους που καταχωρούνται, ενέργειες που συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση του Τμήματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπλέον, ο Δήμος αιτήθηκε την ένταξή του σε Πρόγραμμα του Smart Cities, το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ταφολογίων και σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης των κοιμητηρίων και σύνδεσης με το Ληξιαρχείο και το Τμήμα Εσόδων, για μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη Υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Παρά τις παραπάνω ενέργειες που κάναμε κάποια προβλήματα παραμένουν. Αυτά κυρίως αφορούν στην ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, στη δημιουργία νέων χώρων κοιμητηρίων, καθώς τα υπάρχοντα έχουν πληρωθεί σε θέσεις ταφής, ενώ και πολλά από αυτά έχουν κορεστεί. Επίσης, μεριμνάμε για τη συντήρηση και επισκευή των χώρων, καθώς και για την δημιουργία επιπλέον υποδομών (χωνευτηρίων και οστεοφυλακίων) ώστε να μπορούν να διενεργούνται εκταφές για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων ταφής. Ακόμη, η δημιουργία ταφολογίων είναι επίσης σημαντική για τον έλεγχο των ταφών και εκταφών σε κάθε κοιμητήριο», σημειώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ