Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΚΜ για την ενίσχυση της παθητικής επιτήρησης της λύσσας

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την ενίσχυση  της παθητικής επιτήρησης της λύσσας:
“Σε συνέχεια του από 25.06.2021 Δελτίου Τύπου της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι με βάση την ετήσια ΚΥΑ 1633/297023/25.10.2021–ΦΕΚ Β’ 5016/27.10.2021 περί οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών (Β΄5016), που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, παρ. Ε του άρθρου 6, προβλέπεται η χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως των πενήντα ευρώ ανά αλεπού ανά έτος, μη δυνάμενης να υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000 €) ευρώ, για τη συλλογή και παράδοση νεκρών αλεπούδων κατάλληλων προς δειγματισμό, μη πυροβολημένων ή δηλητηριασμένων, στις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης του νοσήματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. Ε. σημείο 1.1  για την καταβολή της ανωτέρω ενίσχυσης των δικαιούχων αυτής, ακολουθείται η εξής διαδικασία: «Αναφορικά με τα δείγματα Παθητικής Επιτήρησης οι κυνηγοί, θηροφύλακες και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες … Κτηνιατρικές Αρχές σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 του Παραρτήματος της παρούσας, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας». Μαζί με τα ανωτέρω, κάθε κυνηγός, θηροφύλακας ή μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης οφείλει να προσκομίζει στις κτηνιατρικές αρχές: α) Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του (για τους κυνηγούς η άδεια θήρας δεν χρειάζεται να είναι σε ισχύ την περίοδο της αίτησης, αρκεί να ήταν σε ισχύ το ανώτερο έως και τρία χρόνια πριν), β) ΑΦΜ, γ) IBAN τραπεζικού λογαριασμού»Επισυνάπτονται στο παρόν το υπόδειγμα 6 και το σχετικό έντυπο αποστολής δειγμάτων.
Με βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 1975/359805/13.12.2021 έγγραφο του τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) σας επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται πλέονστην επίσημη λίστα των χωρών, με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για λοίμωξη από RABV (λύσσα). Για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από λοίμωξη από τον ιό της λύσσας δεν αρκεί μόνο η απουσία κρουσμάτων αλλά απαιτείται η επιτήρηση του νοσήματος, ενεργητική (με εμβολιασμούς αλεπούδων κατά της λύσσας) και παθητική. Επειδή το Πρόγραμμα εμβολιασμών για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας, που εφαρμόζεται από το 2013 και από το 2016 δύο φορές ανά έτος, δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί κατά το έτος 2021, η ανάγκη για την ενίσχυση της παθητικής επιτήρησης του νοσήματος γίνεται εξαιρετικά επιτακτική, σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα απαιτείται συλλογή και αποστολή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα, ζώων που ανευρίσκονται νεκρά, είτε κρίνονται λυσσύποπτα, π.χ. μετά από δάγκωμα. «Όλα τα θερμόαιμα ζώα αποτελούν ζώα-στόχους της παθητικής επιτήρησης της λύσσας, κυρίως όμως: θηλαστικά της άγριας πανίδας, εκτρεφόμενα ή κατοικίδια και οικόσιτα θηλαστικά, τρωκτικά, καθώς και νυχτερίδες».
Επισυνάπτεται αρχείο όπου περιλαμβάνονται: το υπόδειγμα 6 – Αίτημα ενίσχυσης, έντυπο αποστολής δειγμάτων, πίνακας και χάρτης με τα έως τώρα κρούσματα εντός του 2021 στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Τουρκία”.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ