Αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού στο δημοτικό γυμναστήριο του Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, τα οποία θα απασχοληθούν στο  Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Παύλου Μελά, που εδρεύει στην Υπόγεια Διάβαση επί της οδού Λαγκαδά Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης και σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους άθλησης στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παύλου Μελά όπως ΔΑΚ Σταυρούπολης, ΔΑΚ Πολίχνης, Σχολή Χορού Πολίχνης, Πολιτιστικό Κέντρο Ευκαρπίας, Πνευματικό Κέντρο Ευκαρπίας, Πνευματικό Κέντρο Μετεώρων.

Η με αρ. πρωτοκόλλου 58093/06-11-2023 ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 έχει ως αναπόσπαστο τμήμα της:

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»

β. Tο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

γ. Το παράρτημα για Η/Υ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών, από 12/11/2023 έως και 21/11/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,   ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην διεύθυνση Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», Λαγκαδά 221, περιοχή Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης κατά τις ώρες 08:30-13:00 καθημερινά, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Παύλου Μελά:  https://eservices.pavlosmelas.gr/   στο εικονίδιο “Ηλεκτρονικές Αιτήσεις”, που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Παύλου Μελά, Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», Λαγκαδά 221, Τ.Κ. 56430, περιοχή Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Στογιαννάκη Καλλιρόης & Πετράκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 2313-302962 & 2313-302840 & 2313-302841).

 

Διαδικασία για ηλεκτρονική υποβολή:

Οι υποψήφιοι στο εικονίδιο “Ηλεκτρονικές Αιτήσεις”,  αφού κάνουν σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet και εγγραφή

προχωράνε στην “καταχώρηση νέας αίτησης”

στην συνέχεια στην κατηγορία επιλέγουν “Αιτήσεις” και στην διαδικασία επιλέγουν “Αίτηση – Δικαιολογητικά ΣΟΧ 3/2023

εκεί  κλικάρουν το: Δημιουργία & Επόμενο Βήμα

κατεβάζουν το έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (το οποίο υπάρχει και στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης)

Το εκτυπώνουν, το συμπληρώνουν και το υπογράφουν

Στην προσθήκη αρχείων προσθέτουν το έντυπο της αίτησης και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, ή σε ευκρινείς φωτογραφίες.*

Στη συνέχεια επιλέγουν την ένδειξη Υποβολή (Με την οριστική υποβολή ολοκληρώνεται η διαδικασία και η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου)

*Προτεινόμενος τύπος αρχείων pdf ή jpg μικρής ανάλυσης. Αν τα αρχεία σας είναι μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να αντιμετωπίσετε καθυστέρηση στην επισύναψη-προσθήκη αρχείων.

 

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή (και στην συνέχεια να μετατρέπεται σε pdf, κατόπιν σάρωσης).

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκτός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ