Υπογράφηκε η σύμβαση για τη σύνταξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Παύλου Μελά

Ένα σημαντικό έργο που αφορά στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του δήμου Παύλου Μελά παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, με την υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του «Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Παύλου Μελά (Τ.Π.Σ.)».

Η παραπάνω σύμβαση υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021, στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, μεταξύ του Δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη και του Γεωργίου Τσακούμη, εκπροσώπου της αναδόχου ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡEΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ «CONSORTIS» και «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.».

Μετά από α) την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (ΦΕΚ 444Δ’/26-07-2021), β) τη θεσμοθέτηση με Προεδρικό Διάταγμα του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά (ΦΕΚ 560Δ’/26-8-2021) και γ) την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, με το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός και γίνεται πράξη, καθώς ο δήμος Παύλου Μελά θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, με χρήσεις γης, με όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της εδαφικής του έκτασης.

Η μελέτη σύνταξης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Παύλου Μελά έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 586.192,95€, θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό της σύμβασης, όπως προέκυψε έπειτα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία ανέρχεται τελικά στις 205.167,53 € .

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92) για τις Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.).

Το περιεχόμενο της σύμβασης της μελέτης αφορά:

Στη σύνταξη της Κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Τ.Π.Σ. για τον Δήμο Παύλου Μελά και ειδικότερα της Δ.Ε. Σταυρούπολης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 27016/6-6-2017 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1975Β’/7-6-2017). Παράλληλα θα συνεκτιμηθούν οι μεταβολές που θα επέλθουν στις άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Παύλου Μελά (Πολίχνης, Ευκαρπίας) των οποίων οι τροποποιήσεις των ΓΠΣ έχουν ολοκληρωθεί.

Στη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων του Τ.Π.Σ.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την έκδοση του διατάγματος που περιγράφεται στο άρθρο 7 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης για τη σύνταξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Παύλου Μελά το οποίο θα επικεντρωθεί κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός του δήμου μας», δηλώνει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και συνεχίζει τονίζοντας ότι «δημιουργούνται πλέον ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και παρακάμπτοντας τις παθογένειες του παρελθόντος και του παλαιότερου σχεδιασμού που δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα ενός από τους κεντρικότερους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, ο Δήμος Παύλου Μελά αλλάζει, κερδίζοντας πλέον το στοίχημα και τον ρόλο του στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης».

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κωνσταντίνος Πάντσης ανέφερε τα εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση των ΓΠΣ Πολίχνης και Ευκαρπίας και τη θεσμοθέτηση με Προεδρικό Διάταγμα του ΕΠΣ για το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, ο Δήμος μας ανοίγει πλέον το μέτωπο της τροποποίησης του ΓΠΣ Σταυρούπολης. Σήμερα μετά από είκοσι σχεδόν χρόνια έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα, οι χωρικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες στις οποίες στηρίχθηκε το ΓΠΣ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης και είναι αναγκαίος ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός της περιοχής. Πολύ σύντομα και η Σταυρούπολη θα αποκτήσει το βασικό πολεοδομικό εργαλείο ανάπτυξης βάζοντας παράλληλα τάξη στα πολεοδομικά θέματα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες την περιοχή μας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κωνσταντίνος Πάντσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Πολεοδομίας Γιάννης Τζεβελέκης και ο Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, συντονιστής της μελέτης, Δημήτρης Δούμας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ