ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση ύψους 125 εκατ. ευρώ στους Δήμους

Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να κατανείμει στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 125.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη (Ι΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ