Υπεγράφη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη στην Ελλάδα για προστασία του παραλιακού μετώπου στην Καλαμαριά

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση από ενδεχόμενη δόμηση, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και ο δημόσιος κοινόχρηστος χαρακτήρας του παράκτιου χώρου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας ανεμπόδιστης περιπατητικής διαδρομής ως το όριο με τον Δήμο Πυλαίας είναι τα ζητούμενα στα οποία αποσκοπεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων της εταιρίας ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ και του κ. Μουτσιάκη Ευθυμίου.

«Για άλλη μια φορά καινοτομούμε, καθώς ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ο πρώτος, που υπογράφει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τη ρύθμιση και προστασία του παράκτιου μετώπου της Καλαμαριάς, δείχνοντας πάντα σεβασμό στο περιβάλλον και την αρμονική συνύπαρξή μας μ’ αυτό», δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Επιπλέον των παραπάνω, η αναγκαιότητα ειδικής αντιμετώπισης και σχεδιασμού στο παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς αποτελεί μέρος του γενικότερου υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού που προωθείται για την μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια. Eν γένει προβλέπει την αναβάθμιση και ρύθμιση του συνολικού θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, στο ευρύτερο μέτωπο που εκτείνεται από την Δημοτική Ενότητα Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου (εκβολές ποταμού Γαλλικού) έως τον Δήμο Θερμαϊκού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η παραλιακή ζώνη του Δήμου Καλαμαριάς δεν έχει αντιμετωπιστεί με περιβαλλοντικούς όρους στο σύνολό της, παρά μόνο αποσπασματικά. Ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιηθεί ο συνολικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός του παραλιακού μετώπου του Δήμου, αποτέλεσμα του οποίου θα ήταν ο σαφής καθορισμός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας αυτών.

Η μελέτη που υπεγράφη σήμερα, πρόκειται να προχωρήσει στον καθορισμό αυτών των ορίων με σκοπό τη διαφύλαξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής σε αρμονική συνύπαρξη με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Η χρηματοδότηση του έργου, ποσoύ 36.363 €, θα γίνει  από το  Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 -2020 (ΕΣΠΑ), καθώς η πράξη με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037852 έχει ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ