ΥΜΑΘ: Νέα πρόσκληση για τον αναπτυξιακο νόμο

Δημοσιεύθηκε η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2021 ανέρχεται σε τετρακόσια πέντε εκατομμύρια (405.000.000) ευρώ, εκ των οποίων τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, και τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. H ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών είναι η 30η Ιουλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.mathra.gr/?p=25576

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ