Β. Γάκης: Αλλαγές στην κανονιστική πολιτική – Όχι υποκείμενες εξυπηρετήσεις

Ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» Βασίλης Γάκης ζητάει αλλαγές στη νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους

Παρατηρήσεις επί διαφόρων θεμάτων της νέας κανονιστικής πράξης για τους κοινόχρηστους χώρους, που έρχεται προς ψήφιση τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο ζήτησε ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» Βασίλης Γάκης.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γάκης ζητάει την διαγραφή-αφαίρεση καθώς και προσθήκες-συμπληρώσεις στη νέα κανονιστική.

Ειδικότερα τονίζει ότι «η αξιοποίηση και η διαχείριση του δημόσιου χώρου των πόλεων και ιδιαίτερα των πυκνοδομημένων, όπως μία απ αυτές είναι και η πόλη μας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των πολιτικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

«Όταν λέμε αξιοποίηση του δημόσιου χώρου των πόλεων, εννοούμε υποδομές, αναπλάσεις, βιώσιμη κινητικότητα, προσβασιμότητα, αισθητική, αύξηση του πρασίνου και εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής προς όφελος των πολιτών και με ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όταν λέμε όμως διαχείριση του δημόσιου χώρου, εννοούμε την παροχή δυνατότητας χρήσης του χώρου αυτού από επαγγελματίες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο άμεσα στην επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και έμμεσα την επωφέλεια των πολιτών για την εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών τους».

«Κατά καιρούς, στο δημόσιο διάλογο διατυπώθηκαν θέσεις οι οποίες εμφανίζουν τις έννοιες, αξιοποίηση και διαχείριση του δημόσιου χώρου, ως έννοιες συγκρουόμενες,.

Στην ουσία συγκρούονται όταν δεν εφαρμόζονται οι κανόνες και όταν γίνεται κατάχρηση του δημόσιου χώρου και των απόψεων αυτών.

»Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα όργανα της καλούνται να αναζητήσουν τη χρυσή τομή η οποία θα διασφαλίζει την αξιοποίηση και την απρόσκοπτη χρήση των πολιτών παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στην εμπορική-επαγγελματική αξιοποίηση του χώρου. Κυρίαρχος όμως ρόλος είναι η διευκόλυνση του πολίτη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Γι αυτό άλλωστε και ο νομοθέτης απαιτεί η κανονιστική πράξη, δηλαδή ο κάνονας που ρυθμίζει τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, να έχει ευρεία συναίνεση και να ψηφίζεται με ευρεία πλειοψηφία του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου».

«Η προς ψήφιση κανονιστική πράξη η οποία υποβλήθηκε από τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, έρχεται σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί περισσότερο η συναισθηματική φόρτιση, που αφορά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του εμπορικού κόσμου και ιδιαίτερα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω της πανδημίας.

»Υπό αυτήν την έννοια το ενδεχόμενο της αμεροληψίας περιορίζεται και το έργο του συνδυασμού της αξιοποίησης και διαχείρισης, καθίσταται δυσκολότερο για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόλα αυτά όμως, οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και γι αυτό η ισχύς της θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναθεώρησης, όταν επέλθει η οικονομική και κοινωνική ομαλότητα. Άλλωστε μια κανονιστική πράξη δεν κρίνεται ούτε επί χάρτου ούτε επί των προθέσεων, άλλα κρίνεται και αξιολογείται από τη χρήση του δημόσιου χώρου από αυτούς που τους παραχωρείται, άλλα και από τα όργανα της πολιτείας τα οποία εντέλλονται για την αμερόληπτη, πίστη εφαρμογή της.

»Συγκεκριμένα επί της προτάσεως που μας υποβλήθηκε από τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις των φορέων της πόλης που συμμετείχαν στο δημόσιο διάλογο, υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας με την παράκληση να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν σε αυτήν. Αρχή μας η προσθήκη στην κανονιστική πράξη της ρητής δέσμευσης με το λεκτικό, ότι οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική ή αποτελεί ειδικό κατά περίπτωση θέμα, είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως και να απαλειφθούν όλες εκείνες οι αναφορές στην κανονιστική πράξη που παραπέμπουν την επίλυση σε αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει η περίπτωση μεροληψίας και της ιδιαίτερης κατά περίπτωση αντιμετώπισης θεμάτων του δημόσιου χώρου. Όχι υποκειμενικές εξυπηρετήσεις», καταλήγει.

Συγκεκριμένα η παράταξη ζητά τις παρακάτω τροποποιήσεις – αλλαγές :

Στο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ζητούμε την προσθήκη :
“Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική η αποτελεί ειδικό κατά περίπτωση θέμα, είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας”.
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικές ρυθμίσεις τεχνικού και λειτουργικού χαρακτήρα για τις προϋποθέσεις
παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων
Και ειδικά στην Ενότητα 3.
-Σε πεζοδρόμια πλάτους άνω των 3,5 μέτρων, τα οποία παραχωρούνται για τραπεζοκαθίσματα μέχρι το 40% του καθαρού ελεύθερου πλάτους αυτού, προτείνουμε την αλλαγή σε “άνω των 4 μέτρων”.
-Στους προς διάθεση κοινόχρηστους χώρους σε Κ.Υ.Ε. και εμπορικά καταστήματα η οποία θα προβλέπεται από το στάδιο μελέτης ανάπλασης, “θα πρέπει να εκδίδεται ειδική κανονιστική πράξη του χώρου”.
Στην Ενότητα 4.
– Να αφαιρεθεί το “0,40μ. όταν υπάρχει στάθμευση δικύκλων, στη συγκεκριμένη πλευρά της οδού” και να προστεθεί το “οχημάτων και δικύκλων” στο “Ελεύθερος χώρος 0,60μ. από την άκρη του κρασπέδου, όταν υπάρχει στάθμευση οχημάτων και 0,40μ. όταν υπάρχει στάθμευση δικύκλων, στη συγκεκριμένη πλευρά της οδού”.
Στην Ενότητα 5.
-Γύρω από στοιχείο αστικού εξοπλισμού (παγκάκια αυτόνομα – μη ενσωματωμένα σε παρτέρια, θέσεις στήριξης –stand- ποδηλάτων, καλαθάκια, κ.λ.π.) όπου θα παραμένει, περιμετρικά, ελεύθερη ζώνη πλάτους 0,50μ., προτείνουμε : γύρω από τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, όπως “παγκάκια αυτόνομα – μη ενσωματωμένα και ενσωματωμένα σε παρτέρια, θέσεις στήριξης –stand- ποδηλάτων, καλαθάκια, κ.λ.π. να παραμένει ελεύθερη ζώνη για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών κατά μήκος και πλάτος”.

Στην Ενότητα 6.
-Ζητούμε την τροποποίηση από ελεύθερος ο χώρος έμπροσθεν εισόδων οικοδομών, “σε απαγόρευση παραχώρησης χώρου έμπροσθεν εισόδων οικοδομών”.
-Ζητούμε “την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου” αναφορικά με την αφαίρεση ή μετατόπιση σε άλλο κοινόχρηστο χώρο στοιχείων οιοδήποτε στοιχείου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά σώματα, πινακίδες, stand ποδηλάτων, σχάρες δέντρων κ.α.) και όχι απλά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
-Ζητούμε την “απαγόρευση” κάλυψης του δαπέδου με οιοδήποτε πρόσθετο υλικό, “το οποίο δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική ”, ή την αλλοίωση της υφιστάμενης δαπεδόστρωσης και να απαλειφθεί το : με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Γενικές ρυθμίσεις τοποθέτησης εξοπλισμού εντός του παραχωρουμένου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Και στην Ενότητα 1.
-Ζητούμε την “απαγόρευση” στερέωσης τραπεζιών – καρεκλών και σταντ – σκαμπό με σταθερό τρόπο στο δάπεδο ή σε στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου.
-Ζητούμε η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων εντός του παραχωρημένου χώρου να πραγματοποιείται “χωρίς πάκτωση”.
-Σχετικά με την απαγόρευση προβολής των σκιαδίων εκτός της παραχωρούμενης επιφάνειας, προτείνουμε “να επιτρέπεται έως του ποσοστού 10% περιμετρικά του παραχωρημένου χώρου για λόγους προστασίας των πελατών διατηρώντας το ελάχιστο ύψος 2,2 μέτρα”.
-Επίσης να “επιτρέπεται η συνένωση των σκιαδίων με το ίδιο ύφασμα και όχι άλλο υλικό, εύκολης απόσπασης, τύπου σκρίτς-σκράτς”.
-Ως προς το ύφασμα των σκιαδίων το οποίο θα είναι μονόχρωμο και ανοιχτόχρωμο, στις
αποχρώσεις του λευκού – υπόλευκου, αυτό να ισχύει “για τις μνημειακές περιοχές και άξονες”.
Στην Ενότητα 3.
-Τα προστατευτικά πετάσματα ζητούμε να έχουν ύψος έως 1,60 μ. Και όχι έως 1.50 μ.
– Μεταξύ ανεμοφρακτών και ομπρελών ή τεντών αντί να υπάρχει κενό τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, ζητούμε τουλάχιστον 0,60 μ. (0.60 + 1.60 = 2.20 ελάχιστο ύψος)
-Ζητούμε να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 3 το :
στ) επιτρέπεται η τοποθέτηση ως ανεμοφράκτη-προστατευτικού πετάσματος η χρήση φυτοδόχων με φυτά που δεν υπερβαίνουν σε ύψος το 1,60 (όπως ανώτατο ύψος ανεμοφράκτη) και “δίνεται η δυνατότητα κατασκευαστικού συνδυασμού των ως άνω τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής ανεμοφρακτών σε συνδυασμό με φυτοδόχους”.
Στην Ενότητα 4.
-Ζητούμε “εκτός των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, να επιτρέπεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων φυτοδόχων, εφαπτόμενα της οικοδομικής γραμμής για λόγους αισθητικούς και από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και στις εισόδους των πολυκατοικιών”.
-Σχετικά με το συνολικό ύψος της ζαρντινιέρας από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, αυτή να μην ξεπερνάει το 1.60 μ, αντί του 1 μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της καθήμενης
ζαρντινιέρας και των φυτών ή θάμνων που θα είναι επιλογής των αιτούντων (ετήσια ή πολυετή φυτά).
-Σχετικά με το χρώμα της ζαρντινιέρας ζητούμε να απαλειφθεί το “λευκό χρώμα” από το τσιμέντο και να προστεθεί στις επιλογές των χρωμάτων “η χρήση παραδοσιακών χρωμάτων π.χ. κεραμιδί”.
– Για την απαγόρευση τοποθέτησης των ζαρντινιέρων με τρόπο που να περιφράσσουν το χώρο, ζητούμε αυτό “να επιτρέπεται αν αποτελούν ανεμοφράκτη”.
Στην Ενότητα 5.
-Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ανεμιστήρες, για χρήση κατά τους θερινούς μήνες και ζητούμε να μεριμνήσετε σχετικά.
Στην Ενότητα 8.
-Ζητούμε την απαλοιφή του “Απαγορεύεται η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών (π.χ. ομπρέλα ενσωματωμένη με ζαρντινιέρα)”

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ