Το φελιζόλ από το Καπάνι και τις λαϊκές αγορές θα ανακυκλώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης

Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την ανακύκλωση του φελιζόλ σχεδιάζει να υλοποιήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση η συλλογή του υλικού αυτού θα γίνεται από τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλες τις γειτονιές της πόλης όπως και από την κεντρική αγορά τροφίμων στο Καπάνι, καθώς αυτά είναι τα σημεία όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος συσκευασιών φελιζόλ.

Για τη διαχείριση των αποβλήτων φελιζόλ, την αποκομιδή, τη συμπίεση και εν τέλει την ανακύκλωσή τους, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα αναζητήσει συνεργασία με ιδιώτη, που θα διαθέτει τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται αλλά και όλες τις απαραίτητες άδειες, ώστε να πιστοποιείται η τελική διάθεση προς ανακύκλωση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, η αποκομιδή του φελιζόλ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, αφού η διαδικασία συλλογής του συγκεκριμένου υλικού συχνά προκαλεί βλάβες στον μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα επιβαρύνει χρονικά τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, οι συσκευασίες φελιζόλ θα συλλέγονται σε ανοικτές σκάφες σε προκαθορισμένα σημεία κάθε λαϊκής αγοράς. Με το πέρας λειτουργίας κάθε λαϊκής το φελιζόλ θα συγκεντρώνεται με οχήματα και προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να οδηγείται στην ανακύκλωση.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ