Τέλος στον διαγωνισμό της διοίκησης Ζέρβα για τις στάσεις του ΟΑΣΘ – Σε νέα προκήρυξη με νέους όρους προχωρά η καινούρια δημοτική αρχή

της Βαρβάρας Ζούκα

Τέλος, οριστικά και αμετάκλητα, στη διαγωνιστική διαδικασία που είχε εξελιχθεί από τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα για την εκμίσθωση των διαφημιστικών ταμπλό στις στάσεις του ΟΑΣΘ είναι πλέον αποφασισμένος να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, έπειτα από ακυρωτική απόφαση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η δημοτική αρχή του Στέλιου Αγγελούδη πρόκειται να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη με νέους όρους.

Το θέμα που αφορά τον διαγωνισμό της διοίκησης Ζέρβα για τα στέγαστρα του ΟΑΣΘ και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των ταμπλό για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου. Το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης καλείται να εγκρίνει αφενός τη λύση της σύμβασης που είχε υπογραφεί από την περασμένη δημοτική αρχή για την ανάθεση του έργου σε ιδιωτική εταιρεία και αφετέρου τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι προσπάθειες να υπάρξει παρέμβαση στα στέγαστρα του ΟΑΣΘ, που θα οδηγούσε σε αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και σε βελτίωση των συνθηκών αναμονής για τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, ξεκίνησαν στο τέλος του 2018. Η διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση των 336 διαφημιστικών ταμπλό άρχισε να εξελίσσεται σε διάφορα στάδια από τον Ιούλιο του 2021, οπότε και εγκρίθηκαν οι όροι της σχετικής προκήρυξης από την οικονομική επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στη σχετική δημοπρασία, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, προσήλθαν δύο εταιρείες, εκ των οποίων όμως έγινε αποδεκτή η μία, καθώς για τη δεύτερη κρίθηκε ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισε δεν αποδεικνύουν την απαιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια καθώς και τις απαιτούμενες εμπειρία και τεχνογνωσία.
Ακολούθησαν εκατέρωθεν εντάσεις στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και σε ειδικές επιτροπές, ώσπου η υπόθεση έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο ΣτΕ προσέφυγε η εταιρεία που είχε μείνει εκτός διαγωνισμού, με το επιχείρημα ότι ο αποκλεισμός της βασίστηκε σε μη νόμιμο όρο της διακήρυξης.

Ο επίμαχος όρος έθετε ως προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό την υποβολή από μέρους των υποψηφίων αναδόχων, προς απόδειξη της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους, συμβάσεις με ανάλογου συνολικού μεγέθους αντικείμενο που έχουν καταρτιστεί με άλλους φορείς.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1583/2023 απόφασή του δικαίωσε την εταιρεία που είχε ασκήσει προσφυγή, κρίνοντας ότι ο αποκλεισμός της έγινε βάσει μη νομίμου όρου της διακήρυξης, με συνέπεια όλες οι επόμενες πράξεις της ένδικης διαδικασίας, που κατέτειναν στη σύναψη της σύμβασης εκμίσθωσης, να έχουν χάσει το έρεισμά τους.

Δεδομένου ότι στο μεσοδιάστημα, επί διοίκησης Ζέρβα, είχε υπογραφεί συμφωνητικό με την εταιρεία που είχε γίνει αποδεκτή στον διαγωνισμό, το θέμα επανέρχεται τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο, με την αρμόδια διεύθυνση Δημοτικών Πόρων του δήμου Θεσσαλονίκης να ζητά τη λύση της σύμβασης και τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.

«…Λόγω της κοινοποίησης της υπ’ αρ. 1583/2023 Ακυρωτικής Απόφασης του ΣΤΕ, εισηγούμαστε τη μονομερή λύση της σύμβασης από την πλευρά του δήμου με καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στη λύση της σύμβασης με δεδομένο ότι μεσολάβησε η έκδοση ακυρωτικής απόφασης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα τον κλονισμό του δικαιοπρακτικού θεμελίου στο οποίο στηρίχθηκε η σύναψη της σύμβασης», τονίζεται μεταξύ άλλων στη σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. Η λύση της σύμβασης ζητείται, παράλληλα, και για να μη μείνει ο δήμος έκθετος απέναντι στον κίνδυνο να ζητηθούν αποζημιώσεις από την εταιρεία που αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό.

«Περαιτέρω η λύση της επίμαχης σύμβασης συνιστά πρόσφορο μέσο για τη συμμόρφωση του δήμου προς την Ακυρωτική Απόφαση του ΣΤΕ, ενόψει και της μακράς διάρκειας (12ετίας) ευρισκόμενη στην αρχή του συμβατικού χρόνου ισχύος, όταν μάλιστα έχει διανυθεί μικρό μόνο τμήμα της, μόλις πέντε μηνών περίπου (2/10/2021 – 23/03/2022) και της διαιώνισης κατ’ αυτό τον τρόπο του μη νομίμου όρου της διακήρυξης στο χρόνο», επισημαίνεται στην ίδια εισήγηση.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ