Τα τέσσερα αιτήματα της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Παιδείας

Τη διοργάνωση ενός τριήμερου διεθνούς Συνεδρίου για τη νεολαία με
αντικείμενο κυρίως την Κλιματική Αλλαγή και τη διεξαγωγή του σε ένα ακριτικό
νησί στα μέσα του 2022, δρομολογεί η ΚΕΔΕ. Η σχετική πρόταση
παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Νεολαίας της ΚΕΔΕ, η οποία συνεδρίασε χθες, ενόψει του ετήσιου
συνεδρίου.

Κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Σπ. Σταματόπουλος,
δήμαρχος Σικυωνίων και ο αντιπρόεδρος Β. Μπαρμπάκος, δημοτικός
σύμβουλος Καλλιθέας, ενημέρωσαν τα μέλη για το συνέδριο και τις βασικές
του ενότητες.
Επίσης ο κ. Σταματόπουλος, παρουσίασε την απόφαση – πρόταση του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Παιδείας την οποία έστειλε στις 25.02.2021
στην υπουργό Παιδείας με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και με την
οποία προτείνονται:
 Η συγκρότηση κοινής Ομάδας Εργασίας ΥΠΑΙΘ – ΚΕΔΕ, η οποία θα
συμβάλει στον έγκαιρο προγραμματισμό των προγραμμάτων, των
έργων και των δράσεων με δικαιούχους τους δήμους που θα
ενταχθούν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ (όπως
είναι η σχολική στέγη, οι επισκευές, η συντήρηση και ο εξοπλισμός των
σχολείων, οι δράσεις εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, οι δημοτικές
βιβλιοθήκες, η ψηφιοποίηση των αρχείων των σχολείων και των
φορέων δια βίου μάθησης κ.λπ.),
 Η διεύρυνση του ρόλου των δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
των δημόσιων πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου
μάθησης, φυσικά με σεβασμό στον επιτελικό ρόλο του υπουργείου
Παιδείας στη διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού έργου,
 Η υπογραφή μιας Εθνικής Συμφωνίας ΥΠΑΙΘ – ΚΕΔΕ με το Παγκόσμιο
Δίκτυο της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν» (Learning Smart
City), που θα αφορά κυρίως τη διά βίου μάθηση των πολιτών.
 Η χρηματοδότηση των δήμων για την εφαρμογή προγραμμάτων δια
βίου μάθησης που θα αφορούν την αγωγή υγείας, τον αθλητισμό, την
οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, τις
σύγχρονες τεχνολογίες (πληροφορική, ρομποτική κ.λπ.), την ψηφιακή
οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις του τόπου.
Επίσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου
θεσμού, των Ψηφιακών Λυκείων Ενηλίκων, ως Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας,
το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα ασύγχρονης e-φοίτησης για την απόκτηση
πτυχίου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν με προτάσεις τους τα μέλη της
Αναστάσιος Καζαντζίδης δημοτικός σύμβουλος Κιλκίς, Μιχάλης Λάππας
δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων, Ελένη Ξυνοπούλου δημοτική σύμβουλος
Λαρισαίων, Κων/νος Ευσταθίου δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας, Γιάννης
Σβάρνας δημοτικός σύμβουλος Καρδίτσας, Σάββας Φωτιάδης δημοτικός
σύμβουλος Θέρμης και ο επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ Παναγιώτης
Μαΐστρος

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ