Συνεδριάζει την Πέμπτη 9/12 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης στα γραφεία της ΚΕΔΕ και ώρα 11.00, ενώ οι εργασίες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ (www.kede.gr ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης  θα γίνει ενημέρωση του ΔΣ από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ και τα επίκαιρα θέματα της Αυτοδιοίκησης.

Ενώ μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι ο κρατικός προϋπολογισμός έτους 2022η παράταση συμβάσεων του προσωπικού που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID-19, το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον «Εθνικό Κλιματικό Νόμο», οι μετατάξεις υπαλλήλων, απόδοση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου έτους 2022, σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και 19 Νοεμβρίου 2021.
 3. Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2022.

Εισηγητής:  κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

 1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Εισηγητής:  κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την απόδοση και κατανομή τέλους φυσικού αερίου έτους 2019, 2020, 2021 κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α΄ 252).

Εισηγητές:  – κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Γ. Κωνσταντέλλος,  Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

 1. Συζήτηση για τη διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εισηγητής:  κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Παράταση συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας τουCOVID-19.

Εισηγητές:  – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη δημιουργία ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου εργαζομένων σε ΧΥΤΑ/Υ.

Εισηγητής:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την επιλογή υδρονομέων από την Οικονομική Επιτροπή.

Εισηγητής:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη φορολογική μεταχείριση εξόδων κίνησης Προέδρων Κοινοτήτων.

Εισηγητής:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής από τους Ο.Τ.Α., με παροχές σε είδος ή υπηρεσίες.

Εισηγητής:  κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόδοση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου έτους 2022, σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και όχι μόνο σε αυτούς που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα.

Εισηγητής:  κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

 1. Μεταβολή του ορίου συνταξιοδότησης αποχωρούντων υπαλλήλων, λόγω εκτάκτων αναγκών.

Εισηγητές:  – κα Μ. Υδραίου,  Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

– κ. Γ. Κωνσταντέλλος,  Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 12/25.1.2021 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά σε πρότασητροποποίησης του εδαφίου α΄ της περ. δ’, παρ. 1, άρθρο 58 ν. 3852/2010 “Αρμοδιότητες Δημάρχου”, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2014/2020 Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εισηγητές:  – κ. Ι. Λυμπέρης, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας

– κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Εισηγητής:  κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

 1. Μετατάξεις υπαλλήλων.

Εισηγητές:  – κ. Γ. Κωνσταντέλλος,  Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και

Διαφάνειας

– κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

 1. Λειτουργία Δήμου Καρπάθου.

Εισηγητές:  – κ. Ι. Νισύριος, Δήμαρχος Καρπάθου

– κ. Γ. Κωνσταντέλλος,  Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

 1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση του άρθρου 52 του Ν. 4735/2020 (Α΄ 197) – «Νομική Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Εισηγητές:  – κ. Γ. Κωνσταντέλλος,  Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

– κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Πρόταση τροποποίησης-συμπλήρωσης τουάρθ. 57 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α), με τις διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκε το άρθ. 61 του ν. 3979/2011, περί δυνατότητας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από τους δήμους  προς τρίτους αναδόχους, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού και ταφής και αποκομιδής νεκρών.

Εισηγήτρια:   κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Αίτημα για εισφορά σε γη και χρήμα.

Εισηγητής:  κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2021.

Εισηγητής:  κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

 1. Ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής:  κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

Εισηγήτριακ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΚΕΔΕ και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.” (ΔΙΑΔΥΜΑ) για την Πράξη «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων στους δήμους της χώρας».

Εισηγητής:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της ΚΕΔΕ, με στόχοτη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.

Εισηγητές:  – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση για την πιθανή κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςINTERREG στην Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της περιόδου 2014-2020.

Εισηγητής:  κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

28.Τροποποίηση όρου Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της ΚΕΔΕ και της ΠΕΤΑ Α.Ε.

Εισηγήτρια:   κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.», που αφορά στην παροχή τροφής για κατοικίδια ζώα της εταιρείαςHill’s.

Εισηγήτρια:   κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Αίτημα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency – WRESTLE”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Εισηγήτρια:   κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση διεξαγωγής ημερίδας με θέμα: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Τρίκαλα 11 Δεκεμβρίου 2021.

Εισηγήτρια:   κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Υποστήριξη της ΚΕΔΕ για την οργάνωση Εκδήλωσης για την Κοινωνική Εργασία.

Εισηγήτρια:   κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Χορήγηση αιγίδας στηνWorld Tourism Expo, 1-3 Απριλίου 2022 Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Εισηγήτρια:   κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση του υπ. αριθμ. πρωτ. 3573/15.11.2021 Πρακτικού Παραλαβής Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΥΠ1 «Μελέτη για την απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων σε επίπεδο Δήμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές) στο πλαίσιο της πράξης ΜΕ ΟΠΣ 503004».

Εισηγήτρια:   κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Πρωτογενών Αιτημάτων έτους 2021.

Εισηγήτριακ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ