Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ της ΚΕΔΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00, στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Κατά την αυριανή συνεδρίαση μεταξύ των θεμάτων θα συζητηθεί πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ προτείνει βάσει του ν.4270/2014, με κοινή υπουργική απόφαση να δύναται να μεταβιβάζεται η κυριότητα ή αρμοδιότητα διαχείρισης ακινήτων ιδιοκτησίας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων η επιλογή οργάνων διοίκησης ανήκει στην κυβέρνηση.

Ειδικά για τη μεταβίβαση της κυριότητας ή αρμοδιότητας διαχείρισης ακινήτων από μέρους των δήμων και των περιφερειών να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Ενώ όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτων από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου καταστατικού τους οργάνου.

Επιπλέον στην ΚΥΑ να προβλέπεται μετά από σχετικό αίτημα του οικείου δήμου, η δυνατότητα παράδοσης από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αρχείου αρχειοφυλακείων, στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για έρευνα τα δικαιούμενα πρόσωπα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα λήψης πιστοποιημένων αντιγράφων. Τα δικαιώματα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» στην κυριότητα και την ψηφιοποίηση των αρχείων δεν μεταβάλλονται.

Επίσης, στο αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο θα συζητηθούν οι προτάσεις ΚΕΔΕ για την Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ: https://kede.gr/

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

2. Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, που συνεδρίασε στις 15.5.2024.

3. Πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης – Κτηματολόγιο.

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαναστασίου, Β ́ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

4. Ορισμός μελών στις Επιτροπές Πολιτικής της ΚΕΔΕ.

Εισηγητές: – κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

5. Ορισμός εκπροσώπου ΚΕΔΕ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής

Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., Αθήνα 31 Μαΐου 2024.

Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

6. Ορισμός εκπροσώπου ΚΕΔΕ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Αθήνα 24 Μαΐου 2024.

Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

7. Στελέχωση Πολιτικής Επιτροπής Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

8. Παρατηρήσεις – Προτάσεις ΚΕΔΕ για την Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Εισηγητές: – κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Γ. Φεσσιάν, Στέλεχος ΚΕΔΕ – Μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

9. Ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Α ́ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

10. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων.

Εισηγητής: κ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ

11. Έγκριση κάλυψης δαπανών.

Εισηγητής: κ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ

12. Έγκριση κάλυψης ακυρωτικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ

13. Έγκριση μετακινήσεων.

Εισηγητής: κ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ