Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ της ΚΕΔΕ δια ζώσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται αύριο Τετάρτη 3 Νοεμβρίου
και ώρα 10.00 το πρωί, δια ζώσης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Ενημέρωση ΔΣ από τον Πρόεδρο Δ. Παπαστεργίου
2. Αποτύπωση συμπερασμάτων του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
3. Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού στο σχεδιασμό και
εξειδίκευση των προτάσεων όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ.
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ – κ. Δ. Καλογερόπουλος,
Πρόεδρος Επιτροπής ΕΣΠΑ
4. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με
τίτλο: «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και
λοιπές διατάξεις».
Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας
5. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την ιδιάζουσα δωσιδικία
των Δημάρχων.
Εισηγητές: – κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών &
Διαφάνειας – κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
6. Παράταση ρύθμισης οφειλών βάσει του Ν. 4764/2020 όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4807/2021 και διεύρυνση του διαστήματος που
αφορά το χρόνο βεβαίωση των οφειλών που εντάσσονται στην εν λόγω
ρύθμιση.
Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
7. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους
χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) –
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των
Δήμων και προσωρινή απαγόρευση στάσης-στάθμευσης.
Τροποποίηση των παρ. 1 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020.
Εισηγητές: – κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων – κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη
Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προετοιμασία και διοργάνωση
του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεολαίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
63/19.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. Εισηγητής: κ. Σ. Σταματόπουλος, Πρόεδρος
Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας
9.Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την κάλυψη λειτουργικών και
επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
και Πυροσβεστικής.
Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
10. Προσθήκη διάταξης στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περί
αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.
Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
11. Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 που αφορά
στο προσωπικό των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1
& 2».
Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
12. Πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση δανειακών
υποχρεώσεων των Δήμων προς το ΤΠΔ, που μεταφέρονται στο έτος
2022.
Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
14. Προτάσεις της ΚΕΔΕ μετά από συζήτηση με την Εθνική
Συνομοσπονδία ΑμεΑ, επί του Νομοσχεδίου με τίτλο: «Οδηγώντας με
ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία,
ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ