Συνεχίζονται τα φθηνά μοριακά τεστ στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ομόφωνα δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη για τη διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε διαγνωστικά κέντρα, μοριακά και μικροβιολογικά εργαστήρια, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ♦ Έως την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου η υποβολή των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ♦ Τι προβλέπει η διαδικασία και πότε θα αρχίσει να υλοποιείται

Ψηλότερα τον πήχη της προστασίας και ασφάλειας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 ανεβάζει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.
Μετά την πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε, κατόπιν εντολών του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, για τη διενέργεια διαγωνισμών, μέσω των οποίων εξασφαλίσθηκε επαρκής αριθμός μοριακών ελέγχων-τεστ (PCR) για το σύνολο των εργαζομένων στον δήμο, στα Νομικά του Πρόσωπα και για τους ωφελούμενους των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές που εξ ολοκλήρου καλύπτει ο δήμος, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το μέτρο αυτό να επεκταθεί και να αγκαλιάσει όλους τους δημότες του δήμου.
Το θέμα εισηγήθηκε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο δράσης, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες παρέσχε στο Σώμα η δικηγόρος και επιστημονική συνεργάτης του δήμου, Ελένη Λιανού.
Σύμφωνα με αυτό, ο δήμος προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγνωστικά κέντρα, σε μοριακά και μικροβιολογικά εργαστήρια προκειμένου να προσφέρουν τη διενέργεια τεστ PCR σε προνομιακή τιμή για τους δημότες του δήμου Νεάπολης-Συκεών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα διαμορφωθεί ένας ειδικός κατάλογος με τα πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα Εργαστήρια και τις τιμές που θα προσφέρουν, από τον οποίο οι δημότες θα κάνουν την επιλογή τους για τη διενέργεια μοριακών ελέγχων, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την κάλυψη της τιμής του PCR.

Έρευνα νομιμότητας
Όλο το προηγούμενο διάστημα οι Υπηρεσίες του δήμου πραγματοποίησαν ενδελεχή νομική έρευνα για τη διασφάλιση της νομιμότητας της διαδικασίας, που επισφραγίστηκε με τη σχετική έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τον πρόεδρό της κ. Γεώργιο Κατοπόδη. Να σημειωθεί ότι στη διαδικασία αυτή δεν θα εμπλακούν οι Υπηρεσίες του δήμου, αφού θα έχουν προηγουμένως διασφαλισθεί οι κανόνες της διαφάνειας και της απευθείας εξυπηρέτησης των δημοτών από το Εργαστήριο της επιλογής τους.
«Η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, με τη μεταδοτικότατη μετάλλαξη ‘‘Όμικρον’’, έχει αυξήσει τη ζήτηση διενέργειας τεστ ανίχνευσης του ιού, με την κυβέρνηση να έχει ορίσει την ανώτατη τιμή (πλαφόν) διενέργειας μοριακού τεστ τα 47 €. Όμως ο δήμος μας και το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης έχουν πετύχει, μέσω διενέργειας διαγωνισμών, πολύ χαμηλότερη τιμή αυτή των 29 € και 27 € αντίστοιχα. Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολο οι οικογένειες του δήμου μας να επιβαρύνονται με το υπέρογκο κόστος των μοριακών τεστ, σύμφωνα με τις τιμές που καθόρισε η κυβέρνηση, όταν μάλιστα έχει αποδειχθεί πως το πραγματικό κόστος τους είναι πολύ χαμηλότερο. Η επιλογή που θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα θα ήταν η συνταγογράφηση των μοριακών τεστ PCR, ώστε η υπηρεσία αυτή να διατίθεται δωρεάν, αίτημα που δεν έχει γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση», ανέφερε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης κατά την εισήγησή του στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
«Προκειμένου, λοιπόν, να επιβαρύνονται το λιγότερο δυνατόν οι δημότες μας και στο πλαίσιο εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής τιμής διενέργειας μοριακών τεστ, προτείνω να αναλάβει ο δήμος την πρωτοβουλία και να καλέσει με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, μικροβιολογικά ή μοριακά εργαστήρια να προσφέρουν προνομιακές τιμές για τους δημότες μας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Η διαδικασία
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (δειγματοληψία και ανάλυση δείγματος, κ.λπ., περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών). Η υποβολή των προσφορών, δε, από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται έως την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στις 12 μ. με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr.
Η δημοτικότητα  των πολιτών θα αποδεικνύεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω του κόμβου gov.gr.
Το διαγωνιστικό κέντρο, κλινική, μικροβιολογικό ή μοριακό εργαστήριο θα πρέπει να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει μαζί με την προσφορά. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών, οι οποίοι και θα επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος.
Τα αποτελέσματα του κάθε τεστ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός το αργότερο 24 ωρών από την εξέταση, θα καταχωρούνται, δε, με ευθύνη του κέντρου, κλινικής ή του εργαστηρίου στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Covid-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος των προσφορών και η κατάρτιση του καταλόγου που θα δημοσιοποιηθεί θα γίνει με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ