Στην Καλαμάτα από σήμερα η 15η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦΟΔΣΑ

Στην Καλαμάτα πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και μεθαύριο Σάββατο 4 Νοεμβρίου, η 15η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦΟΔΣΑ, με τίτλο “Διαχείριση απορριμμάτων – Ζητήματα προσαρμογής στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο”.

Τη σύνοδο συνδιοργανώνουν το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α), στο ξενοδοχείο Elite City Resort, ενώ συμμετέχει ο Δήμος Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το δίκτυο των ΦΟΔΣΑ πραγματοποιεί κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τους κατά τόπους ΦΟΔΣΑ, την Πανελλήνια Σύνοδο, όπου συμμετέχουν εισηγητές κι επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στη βιώσιμη διαχείριση και κυκλική οικονομία, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα αστικά στερεά απόβλητα και τους ΦΟΔΣΑ, καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, της ΚΕΔΕ και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Η 15η Σύνοδος έχει ως κύρια θέματα την προσαρμογή των μονάδων διαχείρισης στις νέες απαιτήσεις RRF, τη χρηματοδότηση με το καθεστώς prorata, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΕΚΑ 2021-2027, την εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ ως ολοκληρωμένους, αξιόπιστους και βιώσιμους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και γενικότερα τον προσδιορισμό της μετάβασης της διαχείρισης των απορριμμάτων και του ρόλου των ΦΟΔΣΑ την επόμενη μέρα της χώρας μας.

Χαιρετισμούς κατά την εναρκτήρια συνεδρία πραγματοποίησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Ακολουθεί αναλυτικά ο χαιρετισμός του κ. Καφαντάρη:

“Σας καλωσορίζω εκ μέρους της ΚΕΔΕ αλλά και ως Μεσσήνιος στην πόλη μας, την πρωτεύουσα μας την ΚΑΛΑΜΑΤΑ και εύχομαι η σύνοδος αυτή να είναι εποικοδομητική, ενδιαφέρουσα και παραγωγική.
Οι ΦοΔΣΑ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Αυτοδιοίκησης, είναι «σάρξ εκ της σαρκός μας» και από αυτή την αδιατάραχτη σχέση πορεύονται όλες οι αποφάσεις μας και οι δράσεις μας.
Κυρίες και Κύριοι,
Διανύουμε μια εποχή που όλα αλλάζουν ραγδαία σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και ιδιαίτερα στα θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας.
Ζητούμενο είναι η συμβολή μας αλλά και το ζητούμενο της εποχής μας είναι δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασική παράμετρο για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με παράλληλη τη προσδοκία για τη δημιουργία απασχόλησης σε «πράσινα» επαγγέλματα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Εμείς οφείλουμε να ανασυνταχθούμε σε σχέση με την παγκόσμια συγκυρία και να λύσουμε άμεσα προβλήματα που μας άφησαν πίσω όπως:
Κατακερματισμός αρμοδιοτήτων ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ
Αργοπορίες στις αδειοδοτήσεις και αλλαγή του Εθνικού Σχεδιασμού
Έλλειψη προσωπικού σε ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ κλπ.
Δεν θα πρέπει όμως να μην αναφέρουμε τα αξιόλογα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ως προς τις υποδομές ΜΕΑ/ΜΕΒΑ και την υλοποίηση σε σημαντικό βαθμό ΠΕΣΔΑ 2016-2020, την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με ενσωμάτωση και εναρμόνιση των Οδηγιών της ΕΕ.
Η μετάβαση στην νέα εποχή της ανάκτησης και της ανακύκλωσης μας βρίσκει με νέα όπλα όπως:
Η επιλέξιμη χρηματοδότηση Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων από το ΕΣΠΑ 2021-2027 με την υποχρέωση μετασχηματισμού τους σε μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (RRF).
Ο νόμος όμως που ψηφίστηκε πρόσφατα και που συμπλήρωσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, δεν έλυσε προβλήματα, όπως την στελέχωση των ΦΟΔΣΑ με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, την ενίσχυση των Δήμων με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και την στήριξή τους με τεχνική βοήθεια.
Είναι αναγκαία η στήριξη των Δήμων και των ΦοΔΣΑ με τεχνικά και χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και η υλοποίηση ενός ευρύτατου προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης για να κάνουμε τον κάθε πολίτη κοινωνό, συμμέτοχο στην προσπάθεια της ανακύκλωσης. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες με διάφορες μορφές επιδότησης (π.χ. με ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών) αλλά και αντικίνητρα σε όσους κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Σημαντική διάταξη είναι η θεσμοθέτηση της Επιτροπής Καθοδήγησης στην οποία συμμετέχουν ΚΕΔΕ & ΦΟΔΣΑ και η οποία ευελπιστούμε ότι θα λύσει χρονίζοντα και επερχόμενα προβλήματα. Επίσης, οριοθετεί τις προϋποθέσεις για την λειτουργία ενός ΦΟΔΣΑ με την υποχρέωση τουλάχιστον ενός χώρου ΧΥΤΑ εντός των διοικητικών του ορίων, την λειτουργία και πρόβλεψη στο ΠΕΣΔΑ μιας μονάδας μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, ώστε ο ΦΟΔΣΑ να χειρίζεται τα τρία ρεύματα αστικών αποβλήτων.
Η ΚΕΔΕ προτείνει ένας πενταετές σχέδιο δράσης (action plan) εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα περιέχει και ένα πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ.
Θέλουμε οι ΦοΔΣΑ να είναι «ισχυροί», «βιώσιμοι», με επαρκές προσωπικό και διασφαλισμένους πόρους για τις υποδομές διαχείρισης προκειμένου να μπορέσουν αν επιτελέσουν πραγματικά το ρόλο τους..
Τέλος θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο Α’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συνεργαστεί με το Υπουργείο και τους ΦΟΔΣΑ προκειμένου να κερδηθεί το στοίχημα για την προώθηση της Ανακύκλωσης, της Κυκλικής Οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. «ΜΑΖΙ Θα φύγουμε μπροστά με στοχοθεσία και θα κερδίσουμε την μάχη”.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ