Στη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προχωρά ο Δήμος Θέρμης

Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) συνυπέγραψε ο
Δήμος Θέρμης με σκοπό τον προγραμματισμό και τη διενέργεια μετρήσεων της στάθμης
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εντός των ορίων του Δήμου. Το Μνημόνιο υπεγράφη εκ μέρους του
Δήμου από τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο και εκ μέρους της ΕΕΑΕ από τον πρόεδρο
Χρήστο Χουσιάδα. Επίσης, το συνυπογράφει εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Κύριου του έργου: Εθνικό
Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, ο γενικός γραμματέας Αθανάσιος Στάβερης
Πολυκαλάς.
Στο πλαίσιο του μνημονίου η ΕΕΑΕ έχει παραχωρήσει στο Δήμο Θέρμης ένα ειδικά εξοπλισμένο
όχημα – κινητό σταθμό μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
(ΕΠΗΠ) προκειμένου να διενεργεί τις μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία, σε όλη την έκταση του
Δήμου. Η παραχώρηση του οχήματος είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους με τη δυνατότητα
επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.
Το συγκεκριμένο όχημα διαμορφώθηκε και μετασκευάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του έργου “Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων” για τον επιτόπιο
έλεγχο των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της εκάστοτε περιοχής που επισκέπτεται. Το όχημα
φιλοξενεί έναν Φορητό Σταθμό Μέτρησης Η/Μ Πεδίων και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα
για τη διενέργεια της διαδικασίας μέτρησης. Διαθέτει επαρκή χώρο για την ασφαλή στέγαση
του απαραίτητου εξοπλισμού και έχει χωριστεί σε τρία λειτουργικά μέρη: την καμπίνα του
οδηγού, την καμπίνα του χειριστή, όπου φιλοξενεί laptop και printer για τις μετρήσεις, με τη
συγκεκριμένη καμπίνα να έχει επενδυθεί με μονωτικό υλικό και υφασμάτινη επένδυση, και
τέλος, διαθέτει και έναν αποθηκευτικό χώρο του φορητού σταθμού μέτρησης όπου φιλοξενείται
η μπαταρία του σταθμού, ο ιστός, η γεννήτρια και η τροφοδοσία από τη ΔΕΗ.
Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του κινητού σταθμού
μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το οποίο έλαβε την κατάλληλη εκπαίδευση ενώ η
ΕΕΑΕ καλύπτει κάθε δαπάνη που αφορά τα έξοδα κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης και
επισκευής του οχήματος και του εξοπλισμού του.

Ο Δήμος καταρτίζει το πρόγραμμα λειτουργίας του οχήματος – κινητού σταθμού μέτρησης. Στο
πρόγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αιτήματα πολιτών που υποβάλλονται στον Δήμο
είτε στην ΕΕΑΕ και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή αιτήματα άλλων φορέων που υποβάλλονται μέσω της Δικτυακής
Πύλης του ΕΠΗΠ (https://paratiritirioemf.eeae.gr/), στην οποία και δημοσιεύονται τα
αποτελέσματα των μετρήσεων με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Οι μετρήσεις
ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες από το χώρο του 1 ου δημοτικού σχολείου Θέρμης.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει ότι «μετά το πρωτοποριακό
πρόγραμμα μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Θέρμης από το
2018, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πατρών, προχωρούμε τώρα και στη μέτρηση της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε επιλεγμένα σημεία, σε όλες τις κοινότητες. Έτσι θα έχουμε
μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις ατμοσφαιρικές και εν γένει περιβαλλοντικές συνθήκες
και τα δεδομένα στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας καθώς και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων γι’ αυτή τη
συνεργασία μας. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Θέρμης κάνει και θα συνεχίσει να
κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να επιτύχει ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για όλους όσους
κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή μας».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ