Στ. Αναγνωστόπουλος: “Αλλάζουμε την εικόνα της ΔΕΥΑΧ”

Εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Χαλκηδόνος η νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Χαλκηδόνος, όπως αυτή ψηφίσθηκε με την απόφαση
134/2021 του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ. (βλέπε παρακάτω πίνακα)
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος, Σταύρος
Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση που παραδόθηκε η
επιχείρηση τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι “παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΧ με
απαρχαιωμένο εξοπλισμό, παλιά αυτοκίνητα, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
και αντλιοστάσια σε πλήρη αποσύνθεση και συνεχή προβλήματα υδροδότησης
οικισμών”.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε επίσης το σημαντικό πρόβλημα το οποίο
αντιμετωπίζει η επιχείρηση με την έλλειψη προσωπικού. “Τα προηγούμενα
χρόνια δεν έκαναν καμία προσπάθεια για την ενίσχυση της ΔΕΥΑΧ, κυρίως με
εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ άφησαν πολλές σοβαρές νομικές
εκκρεμότητες”, είπε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος.
Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, “γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τον
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και για την προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών
έργων. “Ενισχύουμε τις διαδικασίες υλοποίησης έργων σε εξέλιξη και
καταθέτουμε νέες προτάσεις έργων εξοικονόμησης ενέργειας και κατασκευής
νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης”, είπε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, Ευστράτιος Πιτίκης τόνισε
ότι “προσπαθούμε, παράλληλα με την εκτέλεση νέων έργων, την όσο το
δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση των βλαβών που εμφανίζονται”.
Σύμφωνα με τον κ. Πιτίκη η ΔΕΥΑΧ θα προχωρήσει επίσης σε διαδικασίες
ελέγχων υδατοκλοπής και είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών, για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Όπως είπε ο κ. Πιτίκης στόχος

μας είναι η εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού με όσο το δυνατό
μικρότερο κόστος για τον πολίτη.
Τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί το έτος 2022
1. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης, αναπροσαρμόζεται
στα 12,00 €/τετράμηνο για τους οικιακούς χρήστες, τις αγροικίες, τα μετόχια
και τους κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους,
2. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης για τους
Επαγγελματίες αναπροσαρμόζεται σε 14,00 €/ τετράμηνο,
3. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης για το Δημόσιο, ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ αναπροσαρμόζεται στα 20,00 €/ τετράμηνο,
4. Την κατάργηση του ειδικού τέλους 80% και την ενσωμάτωσή
του στην τιμή του νερού,
5. Το τέλος αποχέτευσης αναπροσαρμόζεται στο 55% επί της
αξίας νερού όπου διατίθεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων,
6. Την επιβολή τέλους αντικατάστασης υδρομέτρων στο ύψος
των 2,00 €/έκδοση λογαριασμού με κατάργηση του υφιστάμενου
τέλους/αντικατάστασης υδρομέτρου
7. Την τροποποίηση των κλιμάκων τιμολόγησης,
8. Τη συνέχιση έκδοσης λογαριασμών ανά 4μηνο για το σύνολο
των χρηστών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 Δ.Ε.Υ.Α.Χ (περίοδος αναφοράς τετράμηνο)

Α/Α
ΚΑΤ
ΗΓ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Μ3 ΑΞΙΕΣ ΣΕ

01

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Δημόσια εκπαιδευτήρια, Φιλανθρωπικά ιδρύματα,
Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Στρατόπεδα

κ.α)

1η κλίμακα 0-40
2η κλίμακα 41-80
3η κλίμακα 81-120
4η κλίμακα 121>

0,72
1,00
1,40
2,10

02 ΟΙΚΙΑΚΟ
(Κατοικίες, Πολυκατοικίες με επί μέρους υδρόμετρα)

1η κλίμακα 0-40
2η κλίμακα 41-80
3η κλίμακα 81-120
4η κλίμακα 121-200
5η κλίμακα 201>

0,38
0,45
0,60
0,90
2,10

03

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

(Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες,
Καταστήματα Εστίασης, Αποθήκες, Οικοδομές,

Αποστακτήρια κ.α)

1η κλίμακα 0-80
2η κλίμακα 81-120
3η κλίμακα 121-200
4η κλίμακα 201>

0,55
0,70
1,00
2,10

04 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
(Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές μονάδες)

1η κλίμακα 0-500
2η κλίμακα 501>

0,35
0,54

05 ΑΓΡΟΤΙΚΟ

(Κοτέτσια, Μετόχια, Αγροικίες, Αγροτεμάχια)

1η κλίμακα 0-40
2η κλίμακα 41-80
3η κλίμακα 81-120
4η κλίμακα 121-200
5η κλίμακα 201>

0,50
0,80
1,25
1,60
2,10

06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ
(Μόνιμες κατοικίες πολυτέκνων, ΑΜΕΑ άνω του 67%)

1η κλίμακα 0-40
2η κλίμακα 41-80
3η κλίμακα 81-120
4η κλίμακα 121-200
5η κλίμακα 201>

0,19
0,23
0,30
0,45
1,05

ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤ.ΤΙΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
Σ
Πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης 02-04-05-06 12,00

4μηνο

Πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης 03 14,00

4μηνο

Πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης 01 20,00

4μηνο

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ