Παρέμβαση Δημάρχου Χαλκηδόνος στην ΚΕΔΕ για να επιστρέψουν στη δουλειά τους 55 εργαζόμενοι

 

Επιστολή στην ΚΕΔΕ απέστειλε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος ζητώντας να διερευνηθεί η δυνατότητα επαναπρόσληψης 55 εργαζομένων που είχαν προσληφθεί στο Δήμο για 5 μήνες στις αρχές του έτους 2021 για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας.

Οι συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων έληξαν και δεν συνεχίστηκαν μετά το πέρας των 5 μηνών, την ώρα που σε άλλους Δήμους συνεχίστηκαν και συνεχίζονται έως σήμερα.

Στην επιστολή του ο κ. Αναγνωστόπουλος τονίζει ότι για τις εν λόγω προσλήψεις τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, ωστόσο λόγω ανώνυμης καταγγελίας που υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης), δεν κατέστη δυνατή τόσο η πληρωμή των εν λόγω υπαλλήλων, όσο και η παράταση των συμβάσεων τους, διότι η σύμβαση τους κρίθηκε μη-νόμιμη από την Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης.

“Παρόλες τις αντιρρήσεις που υποβάλλαμε ως Δήμος, αυτές δεν έγιναν αποδεκτές και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ 2/2021 καταλογιστική πράξη της Επιτρόπου, επί της οποία ασκήσαμε έφεση στις 6-12-2021, στο 2ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα. Στο μεταξύ οι εν λόγω υπάλληλοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και με την απόφαση 2/23-12-2021 του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων, οι συμβάσεις τους κρίθηκαν νόμιμες και μάλιστα κρίθηκε σύννομη τόσο η διαδικασία πρόσληψής τους όπως και κρίθηκε νόμιμο το κατ’ επείγον των προσλήψεων αυτών”, αναφέρει ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος.

“Αν και οι υπάλληλοι δικαιώθηκαν πλήρως και έχει ήδη δρομολογηθεί η πληρωμή τους, ωστόσο έχασαν το δικαίωμα της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων τους και ενώ θα μπορούσαν να εργάζονται συνεχόμενα έως σήμερα, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των λοιπών συναδέλφων τους που προσλήφθηκαν σε άλλους φορείς ΟΤΑ, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, να αμείβονται και να αποκτούν σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία. Επίσης σε μειονεκτική θέση βρισκόμαστε κι εμείς ως Υπηρεσία, διότι στερούμαστε των υπηρεσιών των παραπάνω εργαζομένων, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση και πολύ κρίσιμη περίοδο που διανύουμε”, συμπληρώνει.

Όπως τονίζει ο κ. Αναγνωστόπουλος “θεωρούμε απαράδεκτο και τελείως άδικο αυτό που συμβαίνει και δηλώνουμε ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, δεδομένου ότι συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αντιμετωπίζει παρόμοιες ανάγκες αφού η πανδημία συνεχίζεται, τίθεται υπέρ του δικαιώματος της δυνατότητας επαναπρόσληψής τους μέχρι τις 31-03-2022, όσο και για τυχόν επιπλέον διάστημα, εάν επιτευχθεί νέα παράταση για αυτή την κατηγορία εργαζομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και υπέρ της δικαίωσης τους στο θέμα της ίσης μεταχείρισης της προϋπηρεσίας τους με τους λοιπούς εργαζομένους, έτσι ώστε σε τυχόν διαδικασία συμμετοχής τους σε προκήρυξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να προσμετρηθεί η εμπειρία που θα είχαν για ολόκληρη την περίοδο παραμονής τους, ωσάν να συνέχιζαν κανονικά την εργασία τους, προκειμένου να έχουν τα επιπλέον μόρια”.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ζητά τη συνδρομή και την παρέμβαση της ΚΕΔΕ ώστε να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση που να δικαιώνει τους 55 εργαζομένους, αλλά και να δίνει τη δυνατότητα στον υποστελεχωμένο, όπως χαρακτηρίζει, Δήμο να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών των εργαζομένων, “ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις πολύ αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις μας”.

 

Δείτε ολόκληρη την επιστολή του Δημάρχου Χαλκηδόνος:

ΘΕΜΑ:  «Διατύπωση άποψης επί αιτήματος πρώην εργαζομένων στο Δήμο μας »

 

ΣΧΕΤ.: α) Το από 19-01-2022 mail σας.

β) Η επιστολή των πρώην εργαζομένων προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

 

 

Σε συνέχεια του β΄ σχετικού, σας παραθέτουμε τις απόψεις του Δήμου Χαλκηδόνος, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επαναπρόσληψης των εργαζομένων που είχαν προσληφθεί στο Δήμο μας για 5 μήνες στις αρχές του έτους 2021 για την αντιμετώπιση των αναγκών της πανδημίας.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας του Covid-19, των εκτάκτων μέτρων που επιβλήθηκαν τόσο στην τήρηση των πρωτοκόλλων της καθαριότητας σε σχολεία όσο και σε άλλα δημόσια κτίρια όσο και των επιπρόσθετων εργασιών των λοιπών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το γεγονός των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών του Δήμου μας αλλά και της εφαρμογής των ειδικών, αναρρωτικών αδειών καθώς και της απομάκρυνσης των υπαλλήλων που αντιμετωπίζονταν ως στενές επαφές νοσούντων, ο Δήμος Χαλκηδόνος αποδυναμώθηκε πλήρως.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτό το διάστημα οφείλαμε να λειτουργούμε “πλήρως” τις περισσότερες των υπηρεσιών μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με τα όσα ορίστηκαν στο άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020, προβήκαμε σε πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ με σύμβαση διάρκειας 5 μήνων και συγκεκριμένα από 25-01-2021 έως και 05-07-2021.

Για τις ανωτέρω προσλήψεις τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, ωστόσο λόγω ανώνυμης καταγγελίας που υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης), δεν κατέστη δυνατή τόσο η πληρωμή των εν λόγω υπαλλήλων, όσο και η παράταση των συμβάσεων τους, διότι η σύμβαση τους κρίθηκε μη-νόμιμη από την Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με το ΦΜΕ2/22-4-2021).

Παρόλες τις αντιρρήσεις που υποβάλλαμε ως Δήμος στις 21-5-2021, επί του παραπάνω ΦΜΕ, αυτές δεν έγιναν αποδεκτές και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ 2/2021 καταλογιστική πράξη της Επιτρόπου, επί της οποία ασκήσαμε έφεση στις 6-12-2021, στο 2ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα.

Στο μεταξύ οι εν λόγω υπάλληλοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και με την απόφαση 2/23-12-2021 του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων, οι συμβάσεις τους κρίθηκαν νόμιμες και μάλιστα κρίθηκε σύννομη τόσο η διαδικασία πρόσληψής τους όπως και κρίθηκε νόμιμο το κατ’ επείγον των προσλήψεων αυτών.

 

 

Αν και οι υπάλληλοι δικαιώθηκαν πλήρως και έχει ήδη δρομολογηθεί η πληρωμή τους, ωστόσο έχασαν το δικαίωμα της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων τους και ενώ θα μπορούσαν να εργάζονται συνεχόμενα από τις 05-07-2021 μέχρι και τις 31-03-2022, βάσει και του τελευταίου νόμου 4876/23-12-2021, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των λοιπών συναδέλφων τους που προσλήφθηκαν σε άλλους φορείς ΟΤΑ, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, να αμείβονται και να αποκτούν σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία.

Επίσης σε μειονεκτική θέση βρισκόμαστε κι εμείς ως Υπηρεσία, διότι στερούμαστε των υπηρεσιών των παραπάνω εργαζομένων, σε μια ιδαίτερη κατάσταση και πολύ κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Θεωρούμε απαράδεκτο και τελείως άδικο αυτό που συμβαίνει και δηλώνουμε ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, δεδομένου ότι συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αντιμετωπίζει παρόμοιες ανάγκες αφού η πανδημία συνεχίζεται, τίθεται υπέρ του δικαιώματος της δυνατότητας επαναπρόσληψής τους μέχρι τις 31-03-2022, όσο και για τυχόν επιπλέον διάστημα, εάν επιτευχθεί νέα παράταση για αυτή την κατηγορία εργαζομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και υπέρ της δικαίωσης τους στο θέμα της ίσης μεταχείρισης της προϋπηρεσίας τους με τους λοιπούς εργαζομένους, έτσι ώστε σε τυχόν διαδικασία συμμετοχής τους σε προκήρυξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να προσμετρηθεί η εμπειρία που θα είχαν για ολόκληρη την περίοδο παραμονής τους, ωσάν να συνέχιζαν κανονικά την εργασία τους, προκειμένου να έχουν τα επιπλέον μόρια.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνδράμετε έτσι ώστε να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση που να δικαιώνει τους ανωτέρω εργαζομένους, αλλά και να δίνει τη δυνατότητα στον υποστελεχωμένο Δήμο μας, να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις πολύ αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνηση.

 

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος

 

 

Αναγνωστόπουλος Σταύρος

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ