Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων, με βάση όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και χρόνο θητείας από 07/12/2021 έως 06/12/2022, προχώρησε ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο διετούς και πλέον διαχείρισης των δημοτικών υποθέσεων και ανοίγοντας ένα νέο και μάλιστα σε ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες τόσο για το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, όσο και για ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την απόφαση 1450, ο Δήμαρχος ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Χρήστο Ταξίδη ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης, στον οποίο μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποτελεσματικότητας-Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας. Επίσης του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα συντονισμού των υπηρεσιών.

2. Τον κ. Κωνσταντίνο Αμανατιάδη ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό

δράσεων που αφορούν στις Διευθύνσεις Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και

Οικονομικών Υπηρεσιών. Επίσης την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος , την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και ανακλητικών αποφάσεων αυτών.  Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης πολυετών δαπανών, την υπογραφή αποφάσεων, αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πράξεων επιβολής προστίμων, αποφάσεων για τη σφράγιση των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν άνευ αδείας και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας αυτών ή την προσωρινή διακοπή λειτουργίας αυτών, καθώς και όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, που απευθύνονται σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

3. Τον κ. Κωνσταντίνο Σωτηράκη ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , στον οποίο μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στις Διευθύνσεις Μελετών και Έργων, Πολιτικής Προστασίας και Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων και του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης –Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

4. Τον κ. Χρήστο Δεμερτζή ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, , στον οποίο μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στις

Διευθύνσεις Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

5. Την κα Αθηνά Παμπουκίδου ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, στην οποία μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στο τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

6. Την κα Μαρία Γαβαλά ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, στην οποία μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στα Τμήματα Αθλητικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων. Επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού καθώς και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και εν γένει αρμοδιότητες ενίσχυσης της Νέας Γενιάς.

7. Τον κ. Γεώργιο Σταυρίδη ως Αντιδήμαρχο Παιδείας – Δια βίου Μάθησης, στον

οποίο μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στα Τμήματα Παιδείας-Δια βίου Μάθησης, και Βιβλιοθηκών καθώς και στη διεύθυνση (Προ)σχολικής αγωγής και Δραστηριοτήτων. Επίσης την αρμοδιότητα εφαρμογής του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας.

8. Την κα Φωτεινή Πεσματζόγλου Δεβετζή ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, στην οποία μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής – Εφαρμογής

Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Νέας Γενιάς, Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας καθώς και του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.

9. Την κα Όλγα Αθανασιάδου Νέδου ως Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Περιβάλλοντος, στην οποία μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού, φυσικού, αρχιτεκτονικού και κοινωνικού περιβάλλοντος καθώς και ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου στο Δήμο.

10. Τον κ. Ιωάννη Νέστορα Λαφαζανίδη ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας και ΚΕΠ στον οποίο μεταβιβάζει την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων που αφορούν στη διεύθυνση Πολεοδομίας και Υπηρεσιών Δόμησης, στη διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στη διεύθυνση ΚΕΠ. Επίσης τον ορίζει και κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου – Κορδελιού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 3 του αρθρ. 59 του ν. 3852/10.

– Εκ των ανωτέρω αντιδημάρχων άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αμανατιάδης και Φωτεινή Πεσματζόγλου – Δεβετζή.

– Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Νέστορας Λαφαζανίδης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Σωτηράκη .

– Επίσης αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου – Κορδελιού και της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου, στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Ταξίδη.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ