Ολοκληρώνονται οι γέφυρες του Γαλλικού

Σε τελικό στάδιο, ολοκλήρωσης μπαίνει το σημαντικό σιδηροδρομικό έργο για τη νέα γέφυρα στον Γαλλικό ποταμό. Η κατασκευή της πρώτης γέφυρας έχει ολοκληρωθεί ενώ σε προχωρημένη φάση είναι και η κατασκευή της δεύτερης. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ, ενώ ανάδοχος εταιρεία είναι η “Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ”.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών (άνοδος – κάθοδος), στη Χ.Θ. 9+184 της Γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας, πάνω από την κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Ο διαγωνισμός του έργου ξεκίνησε το 2018 και η σύμβαση υπεγράφη στις 31 Μαϊου 2019.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους (15.12.21) και να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2022 αντικαθιστώντας τις σημερινές “προβληματικές” μεταλλικές γέφυρες οι οποίες προκαλούν προβλήματα καθυστερήσεων στα διερχόμενα τρένα.

Το έργο με κόστος 7,2 εκατ, ευρώ έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο – Συνδέσεις (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με κωδικό πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5002970 και συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής.

Το έργο περιλαμβάνει:

– Την αποξήλωση των δύο ανεξάρτητων κλάδων της υφιστάμενης γέφυρας και των βάθρων τους σε δύο φάσεις

– Τα τεχνικά έργα βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και απαραίτητων αντιστηρίξεων, για αποτροπή ρευστοποίησης των εδαφών κατά την διάρκεια των εκσκαφών θεμελίων, εκτροπών κοίτης κ.λπ.

– Τα τεχνικά έργα της κατασκευής των δύο (2) νέων γεφυρών εκ’ σκυροδέματος, για κάθε μία από τις γραμμές Ανόδου και Καθόδου, συνολικού μήκους : 175,50 + 175,50 = 351,00μ.

– Το σιδηροδρομικό αντικείμενο της στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής, επί των νέων σιδηροδρομικών γεφυρών, συνολικού μήκους 700μ., όπου πέραν του μήκους των δύο γεφυρών περιλαμβάνονται τα μεταβατικά τμήματα αυτών.

– Τα υδραυλικά έργα διαμόρφωσης της κοίτης του ποταμού Γαλλικού, όπως επίσης τα υδραυλικά έργα εκτροπής της κοίτης, σε όλο το εύρος κατάληψης των έργων κατασκευής των σιδηροδρομικών γεφυρών και ιδιαίτερα στις θέσεις των θεμελίων αυτών.

– Τα έργα αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου της ηλεκτροκίνησης, στο μήκος των υφιστάμενων ζωνών του δικτύου.

– Τα έργα εγκατάστασης του νέου δικτύου της ηλεκτροκίνησης, στις αντίστοιχες ζώνες του δικτύου, επί των σιδηροδρομικών γραμμών Ανόδου και Καθόδου.

– Τα έργα αποξήλωσης των εγκαταστάσεων του GSMR και του ETCS (φορείς, καλώδια κλπ), την προσωρινή ανάρτησή τους κατά την φάση της κατασκευής και την επανεγκατάστασή τους στις νέες θέσεις.

– Τις απαιτούμενες σιδηροδρομικές εργασίες διατήρησης της λειτουργίας της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (στον μονό κλάδο κατά την φάση των εργασιών κατασκευής – Άνοδος ή Κάθοδος) έτσι ώστε να διατηρείται η ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, στην γραμμή Θεσσαλονίκης – Φλώρινας.

– Τις απαιτούμενες εργασίες για την προσαρμογή του εξοπλισμού σηματοδότησης, που βρίσκεται στην επηρεαζόμενη από τις κατασκευαστικές εργασίες περιοχή, με την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Ο.Σ.Ε., του συστήματος σηματοδότησης Σ.Σ. Σίνδου, του τμήματος αποκλεισμού Σίνδου και ΤΧ1 καθώς και της τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης – Φλώρινας, ούτως ώστε οι σταθμοί Σίνδου και ΤΧ1 να μπορούν να χαράσσουν διαδρομές προς αλλήλους και να ανοίγουν τα φωτοσήματα εξόδου κατά την διάρκεια κατασκευής.

– Τις εργασίες κατασκευής – αποκατάστασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης της τοπικής κυκλοφορίας των οχημάτων.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ