Ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει στο έργο Gut-BPL

Ο Δήμος Βόλβης με φορείς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, συμμετέχουν στο έργο Gut-Bpl, Πράσινες αστικές περιοχές – Ένα καλύτερο Μέρος διαβίωσης, με στόχο την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και βιώσιμων μεταφορών στη διασυνοριακή περιοχή.

Για τους κατοίκους, η σημασία της ανάπτυξης του τουρισμού, της γεωργίας, της μεταποίησης και των υποδομών πρέπει να γίνει με τρόπο πιο συμβατό με το οικοσύστημα.

Αυτό απαιτεί έναν κοινό μηχανισμό συντονισμού και σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος θα καλύπτει όλους τους θεσμούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της αστικής ανάπτυξης και που θα καθοδηγείται από την ιδέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Τα μέτρα που θα ληφθούν για τη δημιουργία πράσινων υποδομών και βιώσιμων μεταφορών  στοχεύουν στην άμεση βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής. Το έργο θα αποδώσει  3 διακριτά αποτελέσματα που συνάδουν σαφώς με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος,  αυτά είναι η Κοινή Στρατηγική, τα Πιλοτικά Πράσινα επενδυτικά μέτρα και 3 κοινές  πράσινες πρωτοβουλίες για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.gut-bpl.eu

 

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA  “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ