Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης καταθέτει πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόταση–αίτηση χρηματοδότησης έργων συνολικού προϋπολογισμού 47.550.000 € στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ καταθέτει ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης για το έργο «Αστικές παρεμβάσεις με βιοκλιματικά στοιχεία στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης»

Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης έχει επεξεργαστεί και υποβάλει προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης τη μείζονος σημασίας πρόταση παρέμβασης στον αστικό χώρο, με στόχο την αστική αναζωογόνηση, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής.

Η πρόταση που έχει απόλυτη μελετητική ωριμότητα υποβάλλεται στην πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» -ID16873-, που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Τα υποέργα που προτείνονται για χρηματοδότηση είναι τα εξής:

Υποέργο 1: Ανάπλαση Οδών Φιλιππουπόλεως – Βενιζέλου – Δαβάκη του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 14.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 2: Αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 1.700.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ενεργειακή Αναβάθμιση + βελτίωση προσβασιμότητας).

Υποέργο 3: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 850.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Υποέργο 4: Κατασκευή Βιοκλιματικού / Ενεργειακά αυτόνομου Κολυμβητικού Συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 30.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 5: Δαπάνες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ: 800.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 6: Δαπάνες Αρχαιολογίας: 200.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 7: Δημοσιότητα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ