Νέους σύγχρονους υπόγειους κάδους έθεσε σε λειτουργία ο δήμος Θέρμης

Νέους υπόγειους κάδους έθεσε σε λειτουργία από χθες Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 ο δήμος
Θέρμης. Συγκεκριμένα, συνολικά δέκα επτά τέτοιοι κάδοι τοποθετήθηκαν και λειτουργούν σε
Θέρμη, Τρίλοφο, Καρδία, Πλαγιάρι και Τριάδι. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο
υλοποιεί η αρμόδια αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με στόχο να ακολουθήσει η
προμήθεια και άλλων ανάλογων υπόγειων κάδων, ώστε να τοποθετηθούν σε όλες τις Κοινότητες,
για την αναβάθμιση και ανάδειξη της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στο δήμο
Θέρμης. Επιπλέον, σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση και ανάδειξη του
αστικού φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η βελτίωση του αστικού εξοπλισμού στο δήμο
Θέρμης.
Οι νέου τύπου υπόγειοι κάδοι συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους
κλασικούς, μεταλλικούς ή πλαστικούς υπέργειους κάδους απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό η
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προέβη σε σχετικό διαγωνισμό μετά την ολοκλήρωση
του οποίου προμηθεύτηκε δεκαεπτά συστήματα υπογείων κάδων, τα οποία τοποθετήθηκαν στα
παρακάτω σημεία:
– Στη Θέρμη, στην κεντρική πλατεία Παραμάνα οκτώ (πέντε έναντι Ηρ. Πολυτεχνείου και τρεις επί
της οδού Αγ.Νικολάου) και άλλους δύο στη διασταύρωση των οδών Ταβάκη και Ελ. Βενιζέλου.
– Στον Τρίλοφο, ένα κάδο στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίας και Περικλέους (έναντι πρώην
δημαρχείου Μίκρας) και άλλους δύο στη διασταύρωση των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Ανδρέα
Κάλβου (πλησίον 1ου γυμνασίου Μίκρας).
– Στην Καρδία, έναν κάδο στην αρχή της οδού 25ης Μαρτίου (έναντι κτηρίου Κοινότητας )
– Στο Πλαγιάρι έναν κάδο στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Μεγ. Αλεξάνδρου
(πλησίον της εισόδου της παιδικής χαράς) και έναν ακόμη στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη
και Αγ. Δημητρίου (έναντι εκκλησίας Αγ. Δημητρίου).
– Στο Τριάδι έναν κάδο στην κεντρική πλατεία (πλησίον οδού Ελ. Βενιζέλου)
Τα συστήματα των υπογείων κάδων περιλαμβάνουν την κατασκευή ειδικών φρεατίων από
οπλισμένο σκυρόδεμα εντός των οποίων τοποθετήθηκαν πλαστικοί κάδοι συλλογής
απορριμμάτων, χωρητικότητας περίπου 3.000lt έκαστος. Το πάνω μέρος του φρεατίου
καλύπτεται με μια κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα πάνω στην οποία προσαρμόζεται το
υπέργειο τμήμα του συστήματος που αποτελείται από τη “χοάνη/πύργο” εισαγωγής των
απορριμμάτων, χωρητικότητας 400lt, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η αρμόδια αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τονίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή από τους πολίτες, ως προς τη χρήση των νέων κάδων. Συγκεκριμένα, για να μην

υπάρχουν δυσάρεστες οσμές, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ρίχνουν τα απορρίμματα χύδην μέσα
στους κάδους, αλλά να τα τοποθετούν προηγουμένους σε μικρές κλειστές σακούλες
απορριμμάτων. Επίσης θα πρέπει να χειρίζονται με προσοχή τον ποδομοχλό με τον οποίο
ανοίγουν οι κάδοι ώστε να αποφεύγονται φθορές και βλάβες. Όπως επισημαίνεται από την
αντιδημαρχία «η διατήρηση της καθαριότητας στο δήμο Θέρμης προϋποθέτει και τη συνδρομή
όλων μας».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ