Νέα Ηλεκτρονική Πύλη Πληροφόρησης για τα δεδομένα του περιβάλλοντος στον Δ. Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά επιχειρεί συστηματικά να στηρίξει και να επεκτείνει τις δράσεις που αφορούν την προστασία, ευαισθητοποίηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατεύθυνση και μέσω των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει για την επέκταση των ψηφιακών του παροχών προς τους πολίτες διαθέτει στο κοινό από την Πέμπτη 11 Μαρτίου, την ηλεκτρονική πύλη περιβαλλοντικής ενημέρωσης.
Η ηλεκτρονική πύλη είναι ανοιχτή για τους πολίτες, ενώ η εφαρμογή για κινητά επειδή έχει κατασκευαστεί προκειμένου να παράσχει και προσωποποιημένα δεδομένα σε ευάλωτες ομάδες που αφορούν τυχόν υπερβάσεις ορίων, απαιτεί σύνδεση με username-password των χρηστών. Μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας www.pavlosmelas.gr του Δήμου οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν στην περιβαλλοντική πλατφόρμα που βρίσκεται στo σύνδεσμο envi.pavlosmelas.gr ενώ τις επόμενες μέρες θα είναι διαθέσιμο για download και το αντίστοιχο app από το google play store.

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που συλλέγει στοιχεία, αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, για την ποιότητα του αέρα και για τις μετεωρολογικές συνθήκες από σταθμούς μέτρησης που λειτουργούν στον Δήμο. Στη συνέχεια, το σύστημα με τη χρήση κατάλληλων διακομιστών παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, ώστε να είναι προσβάσιμα τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από δημόσιες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε κατάλληλο υπολογιστικό περιβάλλον πρόγνωσης για τις επόμενες ημέρες αλλά και εφαρμογή περιβαλλοντικής ενημέρωσης, κατάλληλη για χρήση στις κινητές συσκευές των πολιτών (Smartphone App).
Συνεπώς, ο πολίτης μπορεί πια να ενημερώνεται με ιδιαίτερη ευκολία για τις τρέχουσες τιμές ατμοσφαιρικών παραμέτρων καθώς και για το ιστορικό τους αλλά και για τις τιμές που ενδεχομένως αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ειδικά σε άτομα ευπαθών ομάδων, η εφαρμογή μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν τρέχουσες τιμές ή τιμές πρόγνωσης που να αφορούν υπέρβαση ορίων στην μόλυνση του αέρα μέσω της ενσωμάτωσης ενός «εικονικού βοηθού» ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδρά με τον εκάστοτε χρήστη. Η αλληλεπίδραση με τον εικονικό βοηθό γίνεται μέσω τεχνολογιών αναγνώρισης ομιλίας, με αποτέλεσμα να είναι πιο άμεση η επικοινωνία του χρήστη με την εφαρμογή.
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα και η εφαρμογή περιβαλλοντικής ενημέρωσης επιτρέπει τη λήψη Μετεωρολογικών Δεδομένων (Υγρασία, Ταχύτητα Ανέμου, Ηλιακή Ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Βροχές) και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών (Μικροσωματίδια σκόνης PM10) από τους Σταθμούς του Δήμου Παύλου Μελά που βρίσκονται στο Πάρκο Δενδροποτάμου στη Σταυρούπολη (Μετεωρολογικός Σταθμός) και στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ευκαρπίας (Περιβαλλοντικός Σταθμός) αντίστοιχα.
Στο άμεσο μέλλον ο Δήμος θα προσθέσει κι άλλους σταθμούς και περιβαλλοντικούς αισθητήρες καλύπτοντας με αναλυτικότερες πληροφορίες την εδαφική του επικράτεια. Παράλληλα, υπάρχουν δεδομένα πρόβλεψης για την περιοχή του Δήμου από άλλα σημεία άντλησης πληροφορίας, καθώς και δορυφορική απεικόνιση από τη χρήση του προγράμματος Copernicus Climate Change Service για πληθώρα περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στην εφαρμογή επεξηγούνται αναλυτικά οι κλίμακες των τιμών και οι όροι που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα και τους πίνακες. Επίσης, είναι δυνατή η λήψη ιστορικών δεδομένων για παρελθούσες τιμές όλων των παραμέτρων, καθώς και για συγκεκριμένη ημέρα που επιλέγει ο χρήστης.

Όλες οι τιμές εμφανίζονται με γραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και λεπτομερή συσχέτιση των μετρήσεων σε ημερήσιους, εβδομαδιαίους και μηνιαίους κύκλους με υποστήριξη αναφορών και ερωτήσεων – αναζητήσεων ανά περιοχή.
Η πλατφόρμα και κατ’ επέκταση και η εφαρμογή για κινητές συσκευές παράγει αυτόματα στατιστικά στοιχεία προς την κεντρική διοίκηση και τις λοιπές ενδιαφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης δήλωσε τα εξής: «Ο Δήμος Παύλου Μελά είναι ένας σύγχρονος Δήμος που πρωτοπορεί συνεχώς σε θέματα περιβάλλοντος και τεχνολογίας. Η νέα πλατφόρμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης που τίθεται σε λειτουργία είναι μια ηλεκτρονική πύλη προσβάσιμη για το ευρύ κοινό, που θα ενημερώνει τους πολίτες για δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τις τρέχουσες τιμές ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Ένα καινοτόμο «δημοκρατικό» portal που θα λειτουργεί ως κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας και διαφανούς ενημέρωσης. Στον Δήμο Παύλου Μελά βλέπουμε την ψηφιακή εποχή ως βατήρα ευκαιριών και προκλήσεων και το 2021 ως έτος εφαρμογής και εξελίξεων στο ισοζύγιο των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης διοίκησης».

Από τη μεριά του o Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Στέφανος Βάρφης αναφέρθηκε στην εδραιωμένη σχέση των νέων τεχνολογιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης: «Διανύουμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την πρόοδο της τεχνολογίας. Από την περίοδο των θεωρητικών συζητήσεων έχουμε πλέον περάσει στις πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες καθορίζουν τις εξελίξεις και την καθημερινότητά μας. Η νέα πλατφόρμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης ως μέρος του έργου «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών ΤΠΕ στον δήμο Παύλου Μελά» είναι μια εφαρμογή που συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα και τα θέτει προς ενημέρωση των πολιτών. Ωστόσο, δεν μένουμε μόνο σε αυτή, καθώς τους επόμενους μήνες και νέες εφαρμογές θα εγκαινιάσουν τη λειτουργία τους προς όφελος των πολιτών του Δήμου Παύλου Μελά. Εφαρμογές με κοινό παρονομαστή την καινοτομία και τη σύγχρονη διοίκηση» ανέφερε ο κ. Βάρφης.

Η ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης έγινε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Πρόκειται για μέρος ενός μεγαλύτερου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών ΤΠΕ στον δήμο Παύλου Μελά» συνολικού προϋπολογισμού 405.520€ που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από πόρους του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 14 – 20.

Το ευρύτερο αυτό έργο αφορά μια νέα δέσμη ψηφιακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, συστήματα άμεσης αλληλεπίδρασης του Δήμου με τους πολίτες κλπ) που θα συμβάλουν στην ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής υπηρεσιών καθώς και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ