Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά: Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής ξερών δέντρων

Ξεκίνησε από τις 24 Νοεμβρίου του 2021 η υλοποίηση του εμβληματικού έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε Κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά», μια παρέμβαση που θα μεταμορφώσει το πρώην στρατόπεδο των 340 στρεμμάτων, σε Μητροπολιτικό Πάρκο της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

«Το όραμά μας για τη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου απόδρασης από τη δύσκολη καθημερινότητα της πόλης, που όμοιός του δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, βασίζεται στους πυλώνες των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων 27,4 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και της ισχυρής βούλησης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παύλου Μελά, να παραδοθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων το Μητροπολιτικό Πάρκο μας, σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης για την πορεία των εργασιών.

Δύο μήνες μετά την επίσημη έναρξη των εργασιών από την ανάδοχο κοινοπραξία Δυναμική Έργων Α.Ε. – Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε., υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, χειριστών, εργατών και με τη χρήση απαραίτητων μηχανημάτων και εξοπλισμού, ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες ενέργειες, η τοπογραφική αποτύπωση για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, η οριοθέτηση του χώρου (προσβάσεις, είσοδοι – έξοδοι πεζών και χώρων στάθμευσης κ.α.), η κατεδάφιση των πρώτων κτηρίων και βοηθητικών κτισμάτων και η απομάκρυνση και διαχείριση των προϊόντων καθαιρέσεων (ανακυκλώσιμα και μη). Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των κατεδαφίσεων που αφορούσε σε βοηθητικά κτίσματα που κινδύνευαν με κατάρρευση και ο καθαρισμός από τα διάφορα ερείπια που βρίσκονταν διάσπαρτα εντός του χώρου.

Παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες χάραξης και διαμόρφωσης της εσωτερικής οδοποιίας στα ίχνη των υφιστάμενων οδών, για να τοποθετηθούν τα δίκτυα υποδομής (άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού) που θα εξυπηρετήσουν τις προβλεπόμενες χρήσεις γης.

Εργασίες κοπής ξερών και επικίνδυνων δέντρων, εκρίζωση πρέμνων, μεταφύτευση φυτών, κλαδέματα

Λίγες μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εργασίες πρασίνου για την αναβάθμιση και αποκατάσταση του τοπίου. Συγκεκριμένα απομακρύνεται η ξερή βλάστηση, εκριζώνονται πρέμνα, μεταφυτεύονται είδη φυτών, γίνονται κλαδεύσεις διαμόρφωσης της κόμης για τη διατήρηση του επιθυμητού μεγέθους, την ενθάρρυνση της νέας βλάστησης και την πρόληψη των ασθενειών και της ανεξέλεγκτης βλάστησης.

Η κοπή και απομάκρυνση των δέντρων που έχουν καταγραφεί από την υπηρεσία γίνεται μετά από την λήψη των αρμόδιων εγκρίσεων. Συγκεκριμένα, από τη Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, δόθηκε έγκριση κοπής (για νεκρά και επικίνδυνα, λόγω του κεκλιμένου κορμού, δέντρα) για 386 κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη και απαιτούνται επιπλέον κοπές και κλαδέματα για τους εξής λόγους:

α) για την προστασία των κτηρίων (δέντρα που εφάπτονται στα τοιχεία των κτισμάτων) που θα διατηρηθούν και θα συντηρηθούν εντός του ΜΠΠΜ,

β) για τις επικείμενες κατεδαφίσεις των κτισμάτων, καθώς δέντρα φύονται και εντός κτηρίων,

γ) για την απομάκρυνση ξενικών φυτικών ειδών – εισβολέων,

δ) για τις περιπτώσεις που εμποδίζεται η ανάπτυξη των φυτικών ειδών (ορθή ανάπτυξη συνολικής βλάστησης),

ε) γενικότερα, λόγω των απαιτήσεων του νέου σχεδιασμού (στέγαστρα – σκέπαστρα, φύτευση αλέας παράπλευρα οδών κλπ).

Όλα τα πρέμνα που προέρχονται από την προγραμματισμένη κοπή δέντρων αλλά και τα δέντρα που στο παρελθόν έχουν κοπεί μετά τις απαραίτητες, σύμφωνες με την δασική νομοθεσία, αδειοδοτήσεις, πρέπει να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων φύτευσης εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Τα κλαδέματα συνεχίζονται τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, με στόχο την ανανέωση της κόμης των φυτών (δέντρων και θάμνων), την προστασία και έλεγχο της ανάπτυξης καθώς και τη βελτίωση της υγείας και της σφριγηλότητας των φυτών. Η εργασία θα ολοκληρωθεί κατά βλαστικές περιόδους ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών και η επαναφορά της ζωτικότητας των φυτών να γίνει μέσα στην πάροδο ετών. 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ