Με εντατικό ρυθμό υλοποιείται το έργο της ανάπλασης των οδών Μανδρίτσα και Μεγ. Αλεξάνδρου στη Θέρμη

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ανάπλασης επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μανδρίτσα οι οποίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας των πεζοδρομίων για την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών καθώς και των μαθητών του 2ου δημοτικού σχολείου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή. Το έργο περιλαμβάνει επίσης εργασίες ασφαλτόστρωσης, ανάπλαση των ήδη υπαρχόντων θέσεων πάρκινγκ επί της οδού Μανδρίτσα και κατασκευή νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επί της μιας πλευράς της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά μήκος όλων των πεζοδρομίων θα απομακρυνθούν τα υπάρχοντα δένδρα τα οποία θα μεταφυτευτούν σε άλλα σημεία του δήμου και θα τοποθετηθούν νέα δένδρα στα πεζοδρόμια, όπου το επιτρέπει το πλάτος τους. Επίσης, θα εγκατασταθεί εξολοκλήρου νέο δίκτυο άρδευσης των δεντροστοιχιών και θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών Μανδρίτσα και Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την οδό Καπετάν Χάψα έως την οδό Αεροπορίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 580.000 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους του δήμου.


Η υλοποίηση του έργου προβλέπει μεταξύ άλλων καθαίρεση παλαιού πεζοδρομίου όπου θα περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαίρεσης κρασπέδων, βάσεων από σκυρόδεμα και πλακών πεζοδρομίου όπου απαιτείται και κατασκευή νέου όπου θα περιλαμβάνονται οι εργασίες ασφαλτοκοπής οδοστρώματος (όπου χρειαστεί), κατασκευή επιχώματος με θραυστό υλικό λατομείου, κατασκευή βάσης έδρασης από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 12 εκ. ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131, επίστρωση με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40x 40 εκ. είτε με βοτσαλωτές πλάκες είτε με άλλο υλικό- η επιλογή υλικού θα ορίζεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία, οδεύσεις τυφλών όταν το επιτρέπουν οι διαμορφωμένες συνθήκες (πλάτος πεζοδρομίου, δένδρα), ράμπες Α.Μ.Ε.Α., διαμόρφωση θέσεων κάδων απορριμμάτων, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εκεί που θα χρειαστεί. Προβλέπεται επίσης ανάπλαση των ήδη υπαρχόντων θέσεων πάρκιγκ επί της οδού Μανδρίτσα και η κατασκευή νέων θέσεων πάρκιγκ αυτοκινήτων επί της μιας πλευράς της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου όπου θα γίνουν εκσκαφές, επίστρωση των σημείων αυτών με κυβόλιθους και αντικατάσταση των κρασπέδων.


Την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών επιθεώρησε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Γαντά. Σε δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι «πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί στο δρόμο αυτό μετακινούνται πολλοί γονείς και μαθητές του 2ου δημοτικού σχολείου». Παράλληλα, ο δήμαρχος Θέρμης επέστησε την προσοχή όσον αφορά την αναγκαία αφαίρεση ορισμένων δέντρων, ζητώντας αυτή να γίνει με σωστό τρόπο ώστε να δέντρα να μεταφυτευτούν σε άλλα σημεία του δήμου».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ