Κοινή δήλωση συνεργασίας των παρατάξεων «ΣΥΝθεση» και «Κίνηση Δημιουργίας του Δίου-Ολύμπου»

«Ήταν φανερό ότι το εκλογικό σύστημα του Κλεισθένη θα αποτελούσε για την
τοπική αυτοδιοίκηση μια πρωτόγνωρη κατάσταση, στην οποία θα ήταν
επιβεβλημένη η σύνθεση δυνάμεων, με μοναδικό γνώμονα το ευρύτερο καλό
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των ίδιων των δημοτών.

Η σύνθεση δυνάμεων, καθ’ όλη την μέχρι σήμερα 25μηνη πορεία του
Δημοτικού μας Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 26 ης Μαΐου και
της 2ας Ιουνίου 2019, είχε τις προκλήσεις της και τις πολιτικές
διαφοροποιήσεις. Πάντοτε όμως, αυτό που ενδιέφερε ήταν η βέλτιστη
προσέγγιση των θεμάτων που αφορούσαν τον τόπο μας, ασχέτως αν κάποιοι
πρόσκαιρα πλειοψηφούσαμε ή μειοψηφούσαμε.
Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεννόησης, της σύμπραξης και της συνεργασίας, με
κοινό παρονομαστή το καλό του τόπου μας, θα συνεχίζουμε μαζί πλέον τον
αγώνα για την σταδιακή αναβάθμιση της περιοχής μας.
Με τη σύνθεση των δυνάμεων μας, προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες με
τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι ως κοινωνία, διαμορφώνουμε νέες
στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων και προβαίνουμε σε νέα προσέγγιση του
τοπίου, έχοντας πάντα στόχο την σταθερή πορεία του τόπου μας στο μέλλον.
Συμπορευόμαστε λοιπόν, στο πλαίσιο μιας αμφότερα συμφωνηθείσας
προγραμματικής συμφωνίας για τη διαχείριση του νέου τοπίου που

διαμορφώνεται για το Δήμο μας, με άμεσα σημεία αναφοράς τα θέματα που
αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας, και
μεταξύ άλλων, τις αναπτυξιακές προοπτικές που προσφέρονται μέσω των
χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», τη
διαχείριση της πανδημίας, τα δημοτικά ακίνητα, τη δήλωση τους στο εθνικό κτηματολόγιο αλλά και θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την
κοινωνική πολιτική.
Με την επιλογή μας αυτή ενώνουμε δυνάμεις με διάθεση προσφοράς και
συμβολής στο μεγάλο κοινό έργο, να κάνουμε τον Δήμο Δίου-Ολύμπου ακόμη
καλύτερο.

Ενώνουμε δυνάμεις, ώστε να δώσουμε ακόμη περαιτέρω ώθηση στις
προσπάθειες και να πετύχουμε.
Μας συνδέουν κοινές αρχές για την πρόοδο του τόπου, όπως η δημοκρατική
αντίληψη, η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια, αξίες και στόχοι. Πάνω απ’ όλα
όμως η κοινή έγνοια για το Δήμο, τους ανθρώπους, τα προβλήματα, τις
καλύτερες δυνατές λύσεις.
Με πλήρη επίγνωση των δεδομένων και των δυσκολιών της κατάστασης,
κάναμε συνειδητές υπερβάσεις παρελθοντικών αναστολών, προσπεράσαμε
στατικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις αδράνειας.
Πλέον πορευόμαστε ενιαία, με κοινό βηματισμό, μέσα από την «ΣΥΝθεση»
πολλών παραμέτρων, που είναι αναγκαία για το καλό του τόπου μας.
Κεντρικός στόχος αυτής της συνένωσης είναι να πετύχουμε, να παραμείνουμε
σταθεροί στη δέσμευσή μας, να οικοδομήσουμε μια καλύτερη ζωή για όλους
τους δημότες και ειδικά τη νέα γενιά του Δήμου Δίου-Ολύμπου, του Δήμου
μας.

Συμπορευόμαστε, προχωρούμε, εργαζόμαστε».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ