ΚΕΔΕ: Υπέρ της αλλαγής του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Τις θέσεις της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αναφορικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου που αφορά τις προμήθειες του ∆ημοσίου παρουσίασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.

Τόνισε πως ο υφιστάμενος Ν. 4412 δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και δυσλειτουργίες όσον αφορά την ταχύτητα υλοποίησης των έργων στους δήμους, επισημαίνοντας πως είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οι ρυθμοί απορροφητικότητας δεν είναι τόσο υψηλοί, όσο επιθυμεί η αυτοδιοίκηση. Επανέλαβε ότι την περίοδο αυτή, που η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας απαιτεί γρήγορους ρυθμούς, οι ∆ήμοι χρειάζονται ένα σύγχρονο κι αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για τις προμήθειες και τα έργα του ∆ημοσίου.

«Χρειάζεται» είπε, «ένα νέο θεσμικό καθεστώς, το οποίο θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιούργησε ο Ν. 4412, θα διασφαλίζει την απλούστευση και την ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, χωρίς φυσικά να επιτρέπει εκπτώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο».

Η αλλαγή του Ν. 4412, υποστήριξε ο κ. Παπαστεργίου, αποτελεί πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης και είναι θετικό ότι με βάση τα όσα προτείνονται στο νέο νομοσχέδιο, οι ∆ήμοι δεν θα αναγκαστούν να ζήσουν ξανά δύσκολες καταστάσεις, όπως συνέβαινε με τις κληρώσεις στα μικρά έργα αλλά και τη σύνθεση των επιτροπών έργων, στις οποίες συμμετείχαν με κλήρωση υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες, πλην αυτής που αποτελούσε αναθέτουσα αρχή.

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ανέφερε πως το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλά θετικά σημεία για τους ∆ήμους, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές, όπως :

·. Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών. Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου.

· Η πρόβλεψη στο άρθρο 50 για αύξηση του ορίου στα 30.000 ευρώ για απευθείας αναθέσεις που αφορούν μελέτες και προμήθειες και στα 60.000, όταν πρόκειται για μικρά έργα.

· Η πρόβλεψη στο άρθρο 15 για ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι ισχύει σήμερα. Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.

· Η μετατροπή του συστήματος σε δηλωτικό από ελεγκτικό, όπως είναι σήμερα.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ