Παρέμβαση στην ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ημόσιας Τάξης και ∆ιοίκησης της Βουλής, στη συνεδρίαση για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή ∆ημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» έκανε σήμερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τόνισε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση , δίνοντας λύσεις και διεξόδους στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας των ∆ήμων, που δημιούργησε η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Επισήμανε επίσης ότι πολλές από τις θέσεις και προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε, ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλήφθηκαν στα άρθρα του νομοσχεδίου.

Παράλληλα όμως ζήτησε να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι νέες επισημάνσεις και προτάσεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΕ∆Ε και αποτελούν απόψεις του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι να διορθωθούν κάποια σημεία που χρήζουν βελτίωσης, όπως π.χ. το θέμα που αφορά τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, το ύψος των παραβόλων για υποβολή υποψηφιότητας που κρίνονται υπέρογκα, καθώς και ο τρόπος εκλογής των Προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, όπου η ΚΕ∆Ε προτείνει Πρόεδρος να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού, στην εκάστοτε ∆ημοτική Κοινότητα.

«Η ξεκάθαρη θέση της Αυτοδιοίκησης, για ανάγκη αλλαγής του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής που έφερε ακυβερνησία στους ∆ήμους, έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Το νέο εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών και η αύξηση της θητείας των αιρετών διοικήσεων, διασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των ∆ήμων, παρέχουν τον απαραίτητο πολιτικό χρόνο για να υλοποιηθούν οι προγραμματικές θέσεις που τέθηκαν υπόψη των πολιτών, ενώ εξασφαλίζεται και η εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που έχουν αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες. Αν εισακουστούν και οι επιμέρους παρατηρήσεις που εξέφρασα όσον αφορά τον αριθμό των μελών των δημοτικών συμβουλίων, το ύψος των παραβόλων και το μοντέλο εκλογής των Προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, νομίζω ότι θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά όσον αφορά την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης, προς όφελος των πολιτών. Απομένει να ολοκληρωθεί η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, που αφορά την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου.