Κατασκευάζεται το αποχετευτικό δίκτυο στην κοινότητα Λακκιάς του δήμου Θέρμης

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στην κοινότητα της Λακκιάς της δημοτικής ενότητας Βασιλικών του δήμου Θέρμης. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο 2021. Πρόκειται για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και την κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού και τη σύνδεσή του με τον συλλεκτήρα αγωγό των Λουτρών Θέρμης.
Με την ολοκλήρωση του έργου ο οικισμός της Λακκιάς ο οποίος σήμερα εξυπηρετείται με βόθρους, θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται με τον υφιστάμενο συλλεκτήρα στα Λουτρά Θέρμης, ενώ από εκεί τα λύματα θα παροχετεύονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να συμβάλει θετικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, αλλά και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, το γεγονός ότι θα γίνουν ιδιωτικές συνδέσεις των κατοίκων του οικισμού της Λακκιάς με το δίκτυο αποχέτευσης και θα καταργηθούν οι υφιστάμενοι βόθροι θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
Το εσωτερικό δίκτυο έχει τρεις συλλεκτήρες αγωγούς στους οποίους εκρέουν όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί του δικτύου. Οι συλλεκτήρες αγωγοί του εσωτερικού δικτύου εκρέουν στον εξωτερικό συλλεκτήρα αγωγό ο οποίος καταλήγει σε υπάρχον φρεάτιο στην είσοδο των Λουτρών Θέρμης.
Κατά μήκος των αγωγών ακαθάρτων παρεμβάλλονται φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια πτώσης τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τον έλεγχο της κατάστασης και των συνθηκών ροής. Τα φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται ως επί το πλείστον όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης, διαμέτρου, κλίσης καθώς επίσης και συμβολή αγωγών και τα φρεάτια πτώσης εκεί όπου ο κατάντη αγωγός έχει κλίση πολύ μικρότερη από τον ανάντη.


Επίσης κατασκευάζονται ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών του οικισμού της Λακκιάς με το δίκτυο. Οι συνδέσεις με τους αγωγούς του δικτύου θα γίνονται είτε μέσω φρεατίων επίσκεψης είτε με απευθείας διάτρηση των αγωγών (σαμάρι).
Ειδικότερα, σε αριθμούς, το έργο περιλαμβάνει κατασκευή εσωτερικού δικτύου και συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από αγωγούς PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, συνολικού μήκους περίπου 5,3 χιλιομέτρων. Επίσης τοποθέτηση 139 προκατασκευασμένων φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή επί τόπου 10 φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Γαντά “με την κατασκευή του έργου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Λακκιάς διασφαλίζουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων. Ταυτόχρονα το γεγονός ότι θα γίνουν ιδιωτικές συνδέσεις των κατοίκων του οικισμού με το δίκτυο αποχέτευσης και θα καταργηθούν οι υφιστάμενοι βόθροι έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι εξασφαλισμένη 100% η στεγανότητα αυτών των βόθρων”.

Οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου για την εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου για το συγκεκριμένο έργο είχαν ξεκινήσει, ήδη, από το 2011 με την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων προκειμένου το έργο να καταστεί “ώριμο” για χρηματοδότηση. Η πρόταση υποβλήθηκε αφού επικαιροποιήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και τη ΔΕΥΑΘ οι σχετικές μελέτες. Τελικά το έργο με τίτλο «κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» και προτεινόμενο προϋπολογισμό 2.035.186,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ