Ημερίδα ΕΕΤΑΑ-ΚΕΔΕ-ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας- Δείτε το πρόγραμμα

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε συνεργασία με
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κάθε μία από τις 13 Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προγραμματίζει, για την περίοδο Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου 2021, τη διοργάνωση Ημερίδων, με θέμα τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα
της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄
βαθμού”.
Στόχος των Ημερίδων είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α., για την
αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης
Προγραμματικής Περιόδου.
Οι κύριες παρεμβάσεις στις Ημερίδες θα αφορούν:
▫ Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
▫ Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που
προσφέρει στην Τ.Α.
▫ Τα Έργα και τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τ.Α.
▫ Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τις λοιπές δράσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών
Η Ενημερωτική Ημερίδα για τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, (Mediterranean Palace,
Σαλαμίνος 3 και Καρατάσσου).

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ε ν ό τ η τ α Α : Ε ν α ρ κ τ ή ρ ι α π α ρ ο υ σ ί α σ η – χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί ( 9 : 1 5 – 1 0 : 3 0 )

− Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ & Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ
− Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,
− Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
− Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων

Ε ν ό τ η τ α Β : Ε Σ Π Α 2 0 2 1 – 2 0 2 7 ( 1 0 : 3 0 – 1 2 : 3 0 )

− ΕΣΠΑ 2021-2027
Ομιλητής: Ιωάννης Φίρμπας , Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
− Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής – Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή
Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής –
Νίκος Μαμαλούγκας Νίκος, Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

− Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ομιλητής: Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β ́ ΕΥΣΕΚΤ
− Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο
Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ
Ερωτήσεις – συζήτηση

Συντονισμός: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος

ΕΕΤΑΑ

Διάλειμμα

Ε ν ό τ η τ α Γ : Π Α Α – Τ α μ ε ί ο Α ν ά κ α μ ψ η ς & Λ ο ι π ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ( 1 2 : 4 5 – 1 4 . 3 0 )
− Δράσεις Πράσινου Ταμείου
Ομιλητής: Ιωάννης Ευμολπίδης, Αντιπρόεδρος Πράσινου Ταμείου
− Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ομιλήτρια: Κυρίτση Έφη, Προϊσταμένη Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της

Υ.Ε.Ε. ΠΑΑ 2014-2020
− Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α.
Ομιλητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος
ΕΕΤΑΑ

− Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον
Ομιλήτρια: Αυγή Βάσση, Επικεφαλής Γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ