Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ρύπανση και απόβλητα στις προστατευόμενες περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου

Τις δυσμενείς επιπτώσεις του αντι-περιβαλλοντικού νόμου Χατζηδάκη 4685/2020 στη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) με αφορμή τα συνήθη και έντονα φαινόμενα ανεξέλικτης απόρριψης απορριμμάτων στους προστατευόμενους υδροβιοτόπους του Νομού Θεσσαλονίκης, αναδεικνύουν με ερώτηση δεκατρείς (13) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλου.

Ο αντι-περιβαλλοντικός νόμος της ΝΔ, εκτός από το ότι οδήγησε τους εργαζομένους και τους ίδιους τους Φορείς των Προστατευόμενων Περιοχών στο σημείο «μηδέν», κατάργησε τον Φορέα του Θερμαϊκού Κόλπου πριν αρχίσει να λειτουργεί, και άφησε μετέωρο το θέμα της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών. Και αυτό σε αντίθεση με το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε τη διατήρηση και την αύξηση των θέσεων εργασίας στους ΦΔΠΠ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάσταση στις προστατευόμενες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, από τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου που περιλαμβάνει την κοίτη του Γαλλικού ποταμού ως το Δέλτα Αξιού, αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου. Τόσο οι εργαζόμενοι του Φορέα όσο και η οικολογική ομάδα «Εχεδώρου Φύσις» κάνουν λόγο για μια παγιωμένη πλέον κατάσταση ανεξέλεγκτης απόρριψης πάσης φύσεως αποβλήτων επικινδύνων ή μη, με πρόσφατο περιστατικό ακόμα και την απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων από ΜΕΘ Νοσοκομείων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες για την παύση αυτού του συνηθισμένου φαινομένου, όσο και για την πρόθεση της κυβέρνησης για την ενίσχυση του προσωπικού στους ΦΔΠΠ αλλά και για την απόδοση ανακριτικών καθηκόντων με σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποτελεσματικότερη φύλαξη και προστασία αυτών των περιοχών.

Το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Ρύπανση από κάθε λογής απόβλητα στη προστατευόμενη περιοχή του Αξιού

Είναι πλέον συνηθισμένο και έντονο το φαινόμενο οι προστατευόμενοι υγροβιότοποι του Νομού Θεσσαλονίκης να μετατρέπονται σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων. Μάρτυρες αυτής της κατάστασης είναι τόσο ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου (ΦΔΠΠ Θερμαϊκού) όσο η οικολογική ομάδα «Εχεδώρου Φύσις».

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού η προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σκουπιδότοπο. Μία συνηθισμένη εικόνα που μπορεί να συναντήσει κανείς στην περιοχή που ξεκινάει από τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και περιλαμβάνει την κοίτη του Γαλλικού ποταμού ως το Δέλτα Αξιού είναι σωροί από μπάζα, ελαστικά, δεξαμενές χημικών, ακόμη και επικίνδυνα υλικά.

Παρόμοια προβλήματα συναντώνται και στις υπόλοιπες περιοχές αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού. Η εγγύτητα με το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ενισχύει τα προβλήματα της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων στην περιοχή. Πρόκειται για απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα), αλλά και για απόβλητα της μυδοκαλλιέργειας, απορρίμματα από εργασίες διάλυσης αλιευτικών σκαφών, μεταχειρισμένα ελαστικά και κλαδέματα ακόμα και από ΜΕΘ νοσοκομείων, όπως έγινε πρόσφατα αντιληπτό με τον εντοπισμό δεκάδων στρωμάτων στην κοίτη του Γαλλικού.

Την ίδια εικόνα καταγγέλλουν και τα μέλη της οικολογικής ομάδας «Εχεδώρου Φύσις», με πρόσφατα περιστατικά την απόρριψη διαφόρων ειδών απορριμμάτων επικίνδυνων και μη στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου αλλά και την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων υγρών απόβλητων στο Γαλλικό ποταμό. Τη σοβαρότητα του προβλήματος της ρύπανσης από ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών –κάποιων από τα οποία επικίνδυνα- αναδεικνύει η έκθεση που συνέταξε πρόσφατα το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν κοινών αυτοψιών με τους φύλακες του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με το ΔΤ του Φορέα, οι επόπτες δεν επαρκούν για τη φύλαξη της τεράστιας περιοχής ευθύνης του Φορέα, αλλά ούτε και διαθέτουν τα ανακριτικά δικαιώματα που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση των παρανομιών περιστατικών, υπάρχει τεράστια ανάγκη να ενισχυθεί ο Φορέας Διαχείρισης με αντίστοιχο προσωπικό και αρμοδιότητες, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και το μέγεθος.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το Νόμο 4519/2018 είχε προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας στους ΦΔΠΠ. Επιπλέον και κατ’ εφαρμογή του, είχε εγκρίνει, μετά το τέλος των μνημονίων, 400 και πλέον θέσεις εργασίας, αορίστου χρόνου, για τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2019.

Με το Ν. 4685/2020, η κυβέρνηση κατάργησε τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) καθώς και τις προβλέψεις τουΝ. 4519/2018, οδηγώντας  τους εργαζομένους και τους ίδιους τους ΦΔΠΠ στο σημείο «μηδέν».

Επιπρόσθετα με τον αντιπεριβαλλοντικό Νόμο 4685/2020 το θέμα της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών, που αποτελεί καίριο ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΦΔΠΠ, έγινε προαιρετικό αντικείμενο και προβλέπεται να υλοποιείται με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μη δεσμευτικού χαρακτήρα με άλλους φορείς. Συνεπώς η μέριμνα για την επικουρία και την ενημέρωση των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν κάθε προστατευόμενη περιοχή αφήνεται μετέωρη και χωρίς να δύνεται η δυνατότητα στους ΦΔΠΠ να ενισχύσουν τον τομέα αυτό.

Επειδή η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καθότι παρέβη τις υποχρεώσεις της, βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura 2000, και η κατάργηση των 36 ΦΔΠΠ θα οξύνει το πρόβλημα αυτό, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα

Επειδή η κατάργηση των ΦΔΠΠ και η απουσία λύσης της εργασιακής ομηρίας του προσωπικού των Φορέων άρα και των εποπτών φυλάκων θέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της προστασίας τους

Επειδή το κράτος οφείλει να έχει συνέχεια και επομένως θα πρέπει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.     Ποιο είναι το πόρισμα των εκθέσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις απορρίψεις αποβλήτων στο Γαλλικό και στο Καλοχώρι;

2.     Έχει ενημερωθεί για τα συμβάντα το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ώστε να διενεργήσει αυτοψία στην περιοχή;

3.     Έχει δοθεί εντολή διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί η υπόθεση;

4.     Εφόσον με το Νόμο 4685/2020 η φύλαξη ανατίθεται με προγραμματική σύμβαση μη δεσμευτικού χαρακτήρα σε άλλους φορείς, πως οι ΦΔΠΠ θα επιτελέσουν το έργο τους σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων και περιβαλλοντικών παραβιάσεων; Προτίθεται το ΥΠΕΝ να τους δώσει ανακριτικά καθήκοντα με σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποτελεσματικότερη φύλαξη αυτών των περιοχών;

5.     Τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησης σε θέσεις αορίστου χρόνου του προσωπικού του Φορέα ΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου αλλά και γενικότερα όλων των Φορέων των προστατευόμενων περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αμανατίδης Γιάννης

Αυγέρη Δώρα

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μάλαμα Κυριακή

Νοτοπούλου Κατερίνα

Σκούφα Μπέττυ

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ