Έρευνες μετακινήσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει την Καλαμαριά σε μια πόλη όμορφη, βιώσιμη, υγιή οικονομικά, ανθρώπινη για τους κατοίκους και ελκυστικής για τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο, ήτοι της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «“CONSORTIS” – “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”» κατά την χρονική περίοδο από 10/01/2022 έως 30-01-2022 έρευνες προέλευσης – προορισμού με τη μορφή συνεντεύξεων σε πολίτες και νοικοκυριά.

Tα συλλεγόμενα στοιχεία έχουν σαν σκοπό την αποτύπωση του προφίλ των μετακινήσεων στο Δήμο Καλαμαριάς και θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Με τη συμμετοχή μας συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Καλαμαριάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://svak-kalamaria.hub.arcgis.com/

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ