Εντάχθηκε στο Αντώνης Τρίτσης και ξεκινά στον Δήμο Παύλου Μελά το έργο ψηφιακής ολοκλήρωσης με χρηματοδότηση 1.516.919 €

Ξεκινά στον Δήμο Παύλου Μελά το σημαντικό έργο υψηλής προτεραιότητας με τίτλο «Ψηφιακή ολοκλήρωση και επέκταση των δράσεων και δομών εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, αθλητισμού και διακυβέρνησης στον Δήμο Παύλου Μελά» που εντάχθηκε πρόσφατα με ποσό χρηματοδότησης 1.516.919,32€ στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

«Η πράξη αποτελείται από 5 υποέργα που δημιουργούν έναν ψηφιακό κόσμο για την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, την πολιτική προστασία, τα δεδομένα της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με την υποστήριξη του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)», σημειώνει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και εκφράζει την ικανοποίησή του καθώς με τις καινοτόμες εφαρμογές και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εργαλείων από τον υπηρεσιακό μηχανισμό, ο Δήμος Παύλου Μελά επανασχεδιάζει και βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους δημότες του.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, το χρηματοδοτούμενο έργο αποτελείται από τα εξής υποέργα:

 

 1ο Υποέργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πρόληψης και Αποθεραπείας του πληθυσμού από την πανδημία» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 243.903,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργο που εμπίπτει στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών Πρόνοιας και Υγείας και έχει ως κύριο στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρόληψης και αποθεραπείας μέσω της προμήθειας κινητού ιατρικού και φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού καθώς και κινητού εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας πρόληψης και αποθεραπείας μέσω φυσιοθεραπείας και διάθεσης ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ειδικά ηλικιωμένους, άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και άτομα που διαβιούν στα όρια της φτώχειας, τόσο με αφορμή την COVID-19, αλλά και για την αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής πανδημίας.

Ο ρόλος των ολοκληρωμένων υπηρεσιών θα είναι συμπληρωματικός και υποστηρικτικός προς τις σχετικές υπηρεσίες που ήδη παρέχει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και πιο συγκεκριμένα της δομής και των υπηρεσιών του Κοινωνικού Ιατρείου, των Ιατρείων και Φυσικοθεραπευτηρίων των Κ.Α.Π.Η., καθώς και της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ουσιαστικά το υποέργο θα επιτύχει την επέκταση της δυνατότητας της παροχής των υπηρεσιών των δομών αυτών στον τομέα του δικτύου πρωτοβάθμιας υγείας και στην παροχή νέων και εξατομικευμένων υπηρεσιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, με τις δράσεις/μέτρα ενίσχυσης των ιατρικών δομών, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, θα καταστεί εφικτή τόσο η πρόληψη και η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού όσο και η αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πρόληψη, κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός, συστήματα απολύμανσης λόγω πανδημίας, αποκατάσταση, εξοπλισμός πληροφορικής κλπ.)

 2ο Υποέργο με τίτλο «Υποστήριξη με ψηφιακά μέσα των δομών & δράσεων παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού» και εγκεκριμένου προϋπολογισμού 702.308,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργο που εμπίπτει στις αντίστοιχες υπηρεσίες παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και έχει ως βασικό αντικείμενο και στόχο την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, ώστε να επεκταθεί η παροχή υπηρεσιών των δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά στον ψηφιακό κόσμο. Με την υλοποίηση του παρόντος υποέργου ένα πλήθος δράσεων που παρέχονται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία, θα μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως σε ψηφιακό περιβάλλον. Το υποέργο θα υποστηρίξει τη λειτουργία: (α) των εκπαιδευτικών δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, (β) του Κέντρου Δια βίου Μάθησης, (γ) του θεσμού του Λαϊκού Πανεπιστημίου, (δ) τις Δημοτικές βιβλιοθήκες, (ε)  των πολιτιστικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων, (στ) του θεσμού του Φεστιβάλ Παιδείας και (ζ) των διοργανώσεων αθλητικών γεγονότων και δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτου, ένα πλήθος δράσεων που έως σήμερα παρέχονται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία, θα μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως σε ψηφιακό περιβάλλον. Αναλυτικότερα στην προμήθεια περιλαμβάνονται Ρομποτικά μηχανήματα εκνέφωσης – απολύμανσης, εξοπλισμός τηλεκπαίδευσης σχολικών μονάδων, ψηφιοποίησης βιβλίων και αρχειακού υλικού, εξοπλισμός τηλεκπαίδευσης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Εξοπλισμός ζωντανής αναμετάδοσης, υπηρεσίες βιντεοσκόπησης θεατρικών παραστάσεων, υπηρεσίες κατασκευής πλατφόρμας διοργανώσεων εικονικών αγώνων.

 3ο Υποέργο «Ψηφιοποίηση των δεδομένων της δημοτικής περιουσίας» με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 327.352,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Πρόκειται για έργο υπηρεσιών πληροφορικής που προστίθεται στο ήδη εκτεταμένο πρόγραμμα του Δήμου για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Στόχος του υποέργου είναι η υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην επανασχεδιασμό του τρόπου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας γεγονός από το οποίο αναμένεται να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.  Συνοπτικά, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών δημιουργίας βάσης δεδομένων με γεωχωρικά δεδομένα για την αποτύπωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, και κατασκευαστικών στοιχείων των ακινήτων του Δήμου.

Ο Δήμος διαθέτει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ακινήτων σημαντικής αξίας (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίρια, διαμερίσματα), για τον οποίο δεν έχει γίνει εκτίμηση της εμπορικής τους αξίας αλλά και των πιθανών σεναρίων αξιοποίησης τους. Την ίδια στιγμή, και παρά την ύπαρξη της σημαντικής αυτής ακίνητης περιουσίας, σε πολλές περιπτώσεις η υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Δήμου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του, με αποτέλεσμα αρκετές από τις υπηρεσίες του Δήμου να στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα ακίνητα. Πολλά από τα ακίνητα περιήλθαν στην κυριότητα μέσω του Κοινωνικού Συντελεστή και δεν  εκπληρώνουν τον στόχο για τον οποίο περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου και θα πρέπει να επανασχεδιαστεί  ο τρόπος αξιοποίησής τους. Τέλος, στην αναγκαιότητα ορθής διαχείρισης της περιουσίας του Δήμου θα πρέπει να συνυπολογισθούν και οι υποχρεώσεις του για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και σύμφωνα με τις κατατεθειμένες προτάσεις των υπηρεσιών μέσω των απαλλοτριώσεων, οι οποίες ανέρχονται σε δυσθεώρητο ποσό.

 4ο Υποέργο με τίτλο «Μέσα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου του ατμοσφαιρικού αέρα» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 215.326,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργο προμήθειας και τοποθέτησης του απαραίτητου εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την διασύνδεσή της με τα επιμέρους αστικά χαρακτηριστικά της μικροκλίμακας. Στόχος του υποέργου είναι συνεπώς η πλήρης ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος παρακολούθησης παραμέτρων μέτρησης της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σε επίπεδο γειτονιάς με τη χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων αισθητήρων, ώστε να προκύπτει ασφαλής εκτίμηση της ποιότητας του αέρα.  Αυτό θα επιτευχθεί με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων σταθμών μέτρησης αέριων ρύπων και διασύνδεσής τους με την υφιστάμενη διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης των αποτελεσμάτων που διαθέτει ο Δήμος.

Απώτερος σκοπός του υποέργου είναι η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στον Δήμο και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους στην υγεία τους από την έκθεσή τους σε εξωτερικούς χώρους, σε περίπτωση αποτύπωσης υπερβάσεων σε κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες.

Να τονιστεί ότι ο Δήμος Παύλου Μελά αποτελεί κατά βάση μια περιοχή κατοικίας στο βορειοδυτικό άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που λόγω της θέσης του, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ρυπογόνες μονάδες παραγωγής,  αλλά και με οδικές αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων. Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους έχει απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ευρύτερη δυσπιστία επί της εγκυρότητας των περιβαλλοντικών δεδομένων που δημοσιεύονται κατά καιρούς και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Εντός του πλαισίου των αστικών του πολιτικών, ο Δήμος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες:

α) για την έγκυρη ενημέρωση – προειδοποίηση των πολιτών  μέσω του δικτύου πολιτικής προστασίας έχοντας κατασκευάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών και πραγματοποιήσει επιπλέον μετρήσεις από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) περιμετρικά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ και

β) εφαρμόζοντας πολιτικές βελτίωσης των αστικών περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως διαμορφώσεις πράσινων – κοινοχρήστων χώρων, μείωση της εδαφοκάλυψης με σκληρά υλικά, πράσινα δώματα κλπ.

Ωστόσο,  υφίσταται η αναγκαιότητα για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, τόσο στο επίπεδο της καταγραφής – ανάλυσης των δεδομένων του ατμοσφαιρικού αέρα, όσο και διασύνδεσης των δεδομένων αυτών με τις δράσεις και τις πολιτικές που υιοθετεί ο Δήμος.

 5ο Υποέργο με τίτλο «Παραγωγή εργαλείων πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό  28.028,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργο ανάθεσης υπηρεσιών για την παραγωγή εργαλείων πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού για την υλοποίηση των παραπάνω τεσσάρων υποέργων, καθώς είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την πρόσκληση, η διενέργεια δράσεων πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για όλες τις υποβαλλόμενες προτάσεις. Συγκεκριμένα, το υποέργο αφορά: τη δημιουργία διακριτικού συνθήματος (slogan), ενημερωτικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων, οπτικοακουστικών μηνυμάτων τύπου animation, βιντεοσκόπηση και δημιουργία βίντεο-κλιπ τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων του κάθε υποέργου.

 

 «Με την εφαρμογή των πέντε υποέργων του έργου της Ψηφιακής Ολοκλήρωσης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Παύλου Μελά αποκτά ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων σε καίριες δράσεις υποστήριξης των συμπολιτών μας από τις δημοτικές δομές υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», δηλώνει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Δημήτρης Λαλές που υπενθυμίζει ότι  «το Τμήμα Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας, με την αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ιδιαίτερα των χρηματοδοτήσεων που αφορούν στην πληροφοριακή σφαίρα».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ