Ενημερωτική ημερίδα για το «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής Θεσσαλονίκης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής Θεσσαλονίκης» σε ημερίδα που έγινε με τη φυσική και την απομακρυσμένη συμμετοχή των προσκεκλημένων σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», όπως ονομάζεται η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η διαμόρφωση μίας έγκυρης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση σημαντικών ποσοτικών δεικτών στους τομείς Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων, Μεταφορών και Συγκοινωνιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με χωρική αναφορά την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης» αποτελεί ένα έργο ορόσημο για τη βελτίωση του σχεδιασμού, καθώς ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων και βελτιώνει τον τρόπο λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικών σε μητροπολιτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τους Δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, Καλαμαριάς Ιωάννη Δαρδαμανέλη, Κορδελιού- Ευόσμου Κλεάνθη Μανδαλιανό, που παραβρέθηκαν και θα ακολουθήσει και η υπογραφή με τους υπόλοιπους Δημάρχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με στόχο: α) Την ανταλλαγή και συνδιαμόρφωση απόψεων και θέσεων για θέματα συγκοινωνιών, βιώσιμης κινητικότητας και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην περιοχή αρμοδιότητας του Παρατηρητηρίου. β) Τη συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης δραστηριοτήτων που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου. Και γ) την ανταλλαγή δεδομένων και επεξεργασιών τους που προκύπτουν από επιτόπιες έρευνες, παραδοτέων που εκπονούνται στο πλαίσιο έργων που υλοποιούν οι συμβαλλόμενοι, πληροφοριών και ενημερώσεων που λαμβάνουν σε σχέση με το αντικείμενο των συγκοινωνιών και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου «μία μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες και εφαρμογής του συμμετοχικού σχεδιασμού στην πράξη, ουσιαστικά της μητροπολιτικότητας στην πράξη, για την εκκίνηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αποδίδει καρπούς. Παράδειγμα το πιο πρόσφατο έργο που υπογράφηκε η σύμβαση για την έναρξη των εργασιών του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά μεταξύ των 126 ενταγμένων έργων του προγράμματος «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη». Για την συνέχεια αυτής της επιτυχημένης συνολικής προσπάθειας στο τομέα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης απαιτούνται αξιόπιστα και χρήσιμα δεδομένα, τα οποία θα συλλέγονται και θα αξιοποιούνται μέσω του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης». Επίσης η κ. Πατουλίδου επισήμανε ότι σκοπός είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ