Δήμος Παύλου Μελά: Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές στον ανακαινισμένο βρεφονηπιακό σταθμό

Ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ του δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης, θα επαναλειτουργήσει μετά την αποπεράτωση της ανακαίνισής του, με ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή 1η Απριλίου 2022.

Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών ξεκινάει τη Δευτέρα 14 Μαρτίου με λήξη την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και αφορά τις εγγραφές για το χρονικό διάστημα Απρίλιος – Ιούλιος του 2022.

Αφορά :

 • Αιτήσεις μέσω μοριοδότησης, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
 • Κατάθεση VOUCHER για τα προγράμματα «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» και «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης».

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://eservices.pavlosmelas.gr/

και στην ενότητα «Υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στους παιδικούς/ βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxis Net, αποκλειστικά του γονέα – κηδεμόνα στο όνομα του οποίου θα γίνει και η χρέωση των τροφείων.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Για τις αιτήσεις μέσω μοριοδότησης:

 • Κατάθεση νέας αίτησης με επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf ή jpg.
 • Κατάθεση αίτησης για μετακίνηση, των ήδη φοιτούντων παιδιών σε άλλους σταθμούς του Δήμου μας, επιλέγοντας το πεδίο επανεγγραφής και καταθέτοντας τα δικαιολογητικά της αρχικής τους αίτησης, που θα τα αναζητήσουν στην εφαρμογή, αφού βάλουν τους κωδικούς Taxis Net του γονέα που αιτήθηκε.

Για τους κατόχους VOUCHER του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» και του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης με την  επισύναψη του voucher.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης αναγράφονται στον ιστότοπο  https://eservices.pavlosmelas.gr/

Η αίτηση συμμετοχής θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης» και αποσταλεί στον αιτούντα ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με e-mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Σε περίπτωση που αντιμετωπιστεί δυσκολία στην ηλεκτρονική υποβολή μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 2310 607732 και 2310 643545.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, ή σύμφωνο συμβίωσης. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 • Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου. Πρόσφατη βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020).
 • Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους, καθώς και:
 1. για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση ενσήμων του 2021 (πρώτου μήνα) ή αναγγελία πρόσληψης.
 2. για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 3. για τους δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους.
 4. κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ.
 • Απόδειξη κατοικίας:

– Λογαριασμός στο όνομα των γονέων από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.

– Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τη φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση

– Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.

– Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, ή δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας, ή ιδιωτικό συμφωνητικό  και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

– Άγαμες μητέρες:  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

–  Γονείς φοιτητές:  Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή και ο χρόνος σπουδών.

–  Γονέας στρατευμένος : Βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

–  Γονείς σε σωφρονιστικά καταστήματα: Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

–  Γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ)

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ