Δήμος Παύλου Μελά: Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ την Κυριακή 9 Ιανουαρίου

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Αθάνατος, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους να συμμετέχουν στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 09/01/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Λαγκαδά 221, 3ος όροφος του Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Παύλου Μελά.

2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παύλου Μελά.

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παύλου Μελά.

Για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19(PCR ή rapid test) και σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) ΚΥΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ