Δήμος Λαγκαδά: Κινδυνεύει με κατασχέσεις ως εγγυητής χρέους της ΔΕΥΑΛ

Στο θέμα του χρέους της ΔΕΥΑΛ προς την ΔΕΗ, το οποίο ανέρχεται σε 4.595.254 ευρώ και την απόφαση του δήμου Λαγκαδά να το αναγνωρίσει τον Ιούλιο του 2020 και να εγγυηθεί την ολοκληρωτική εξόφλησή του, για την οποία, όμως, δεν πλήρωσε ούτε καν την 1η (!) από τις 48 δόσεις της ρύθμισης, αναφέρεται με αναλυτικότατη ανάρτησή του ο δημοτικός σύμβουλος, Μπάμπης Κυργιάννης.

Ο κ. Κυργιάνης επισημαίνει ότι ο δήμος Λαγκαδά δεν άσκησε ένδικα μέσα ούτε όταν η ΔΕΗ προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής, με συνέπεια να «υφίσταται άμεσος κίνδυνος επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους της ΔΕΗ σε βάρος της περιουσίας του Δήμου»

 

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανάρτησης του κ. Κυργιάννη για τη ΔΕΥΑΛ

Οικονομικό βάρος ύψους 4.595.254,00 ευρώ στα ταμεία του Δήμου Λαγκαδά εκ ΔΕΥΑΛ προερχόμενο…

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 9816/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (φώτο 1 και 2), η οποία εκδόθηκε την 3-11-2021, ο Δήμος Λαγκαδά επιτάσσεται να καταβάλει αλληλέγγυα με την ΔΕΥΑΛ, το συνολικό ποσό των 4.595.254,00 ευρώ στη Δ.Ε.Η. Η ανωτέρω υπ’ αριθ. 9816/2021 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχει καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη, καθώς αποφασίστηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αυτής.

Ας δούμε περιληπτικά τα πραγματικά περιστατικά και τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής. Την 2/7/2020 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης – ρύθμισης οφειλής – εγγύησης μεταξύ της ΔΕΗ αφενός και του Δήμου Λαγκαδά και της ΔΕΥΑΛ αφετέρου, με το οποίο αναγνωρίστηκε ότι το χρέος της ΔΕΥΑΛ έως την 30-4-2020 προς την ΔΕΗ ανερχόταν στο ποσό των 4.581.410,00 ευρώ και ταυτόχρονα, ο Δήμος Λαγκαδά εγγυήθηκε την ολοκληρωτική εξόφληση της οφειλής, καθιστάμενος με τον τρόπο αυτό εγγυητής του χρέους, το οποίο συμφωνήθηκε όπως εξοφληθεί με την καταβολή αρχικώς ποσού 30.000 ευρώ και ακολούθως με την καταβολή άλλων 48 δόσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού, συμφωνήθηκε ότι, σε περίπτωση μη καταβολής μίας εκ των ανωτέρω δόσεων ή ενός από τους τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς καταναλώσεων που θα εκδίδονταν μετά την 30-4-2020 και εφεξής, ο διακανονισμός θα ακυρωθεί στο σύνολο και η απαίτηση της ΔΕΗ καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στο σύνολο της.

Εν συνεχεία, όπως προκύπτει εκ του σώματος της υπ’ αριθ. 9816/2021 Διαταγής Πληρωμής, δεν καταβλήθηκε κάποια εκ των 48 δόσεων, ούτε καν η πρώτη της συμφωνηθείσας ρύθμισης, με συνέπεια η ΔΕΗ την 15-10-2021 να αιτηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την έκδοση της προαναφερόμενης 9816/2021 Διαταγής Πληρωμής.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, κατά πρώτον, με την επίδοση της υπ’αριθ. 9816/2021 Διαταγής Πληρωμής “τρέχουν” οι αντίστοιχοι τόκοι υπερημερίας επί του κεφαλαίου με αποτέλεσμα το χρέος να αυξάνεται καθημερινώς, ενώ παράλληλα μετά τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά αυτής, υφίσταται άμεσος κίνδυνος επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους της ΔΕΗ σε βάρος της περιουσίας του Δήμου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4735/2020 προβλέφθηκε η επιχορήγηση των Δήμων για την πληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής από χρηματικά διαθέσιμα έως 80.000.000 ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο “Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ”.

Ως εκ τούτου, χάθηκε μία πολύ σημαντική ευκαιρία περί έγκαιρης ένταξης από το 2020, του ήδη υπάρχοντος και ληξιπρόθεσμου χρέους στις ευεργετικές για τον Δήμο διατάξεις αυτού του Νόμου, προκειμένου να απεμπλακεί η Διοίκηση μόνιμα μέχρι και ολικώς από το δυσβάσταχτο χρέος της ΔΕΥΑΛ.

Σήμερα και μετά την απώλεια της δυνατότητας χρήσης του ως άνω Νόμου, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αναμένει την ψήφιση μελλοντικώς τυχόν αντίστοιχης νομοθετικής διάταξης ενώ παράλληλα το χρέος είναι υφιστάμενο, ο κίνδυνος αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της δημοτικής περιουσίας είναι καθημερινός και ταυτόχρονα “τρέχουν” τόκοι υπερημερίας σημαντικού ποσού με την επιπρόσθετη υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων, βάσει της εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής.

Τέλος, ένα χρήσιμο συμπέρασμα το οποίο εξάγεται από την υπ’ αριθ. 9816/2021 Διαταγή Πληρωμής είναι το εξής:

Όπως προαναφέρθηκε και κατά το άρθρο 6 του ιδιωτικού συμφωνητικού, συμφωνήθηκε ότι ο διακανονισμός θα οδηγείτο σε ακύρωση στο σύνολο, πέραν των άλλων, και σε περίπτωση μη καταβολής ενός από τους τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς καταναλώσεων που θα εκδίδονταν μετά την 30-4-2020 και εφεξής.

Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθ. 9816/2021 Διαταγή Πληρωμής, φαίνεται ότι δεν καταβλήθηκαν εκτός από τις συμφωνηθείσες δόσεις, ούτε και άπαντες οι τρέχοντες λογαριασμοί κατανάλωσης, όπως αποδεικνύεται από την αναλυτική λογιστική κατάσταση χρεώσεων – πιστώσεων του πολλαπλού λογαριασμού κατά την 3-6-2021, ο οποίος και προσκομίστηκε στο Δικαστήριο, γεγονός το οποίο δημιουργεί εύλογο προβληματισμό στους δημότες του Δήμου Λαγκαδά.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ