Δήμος Λαγκαδά: Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα τουρισμού της Αγροτικής Εστίας

Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα τουρισμού της Αγροτικής Εστίας

Αναλυτικά:

 • Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις)
 • Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους, οι οποίοι ταυτόχρονα με τις μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας.

   Οι δικαιούχοι των περ. 1. και 2. του προγράμματος κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2023 , από όλες τις περιοχές της χώρας, που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, δικαιούνται μέχρι έντεκα (11) ημέρες (10 διανυκτερεύσεις ). Οι δικαιούχοι της περ. 2. του προγράμματος ιαματικού τουρισμού δικαιούνται παράλληλα με τις δέκα (10) διανυκτερεύσεις, δωρεάν πραγματοποίηση έως 10 απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας.

 • Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχους του ΛΑΕ, τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις).
 • Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις)
 • Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
 • Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
 • Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις .

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται:

 • Για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομικό πρόγραμμα, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ όλης της χώρας από 06-06-2023 έως και 26-06-2023.
 • Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ από 06-06-2023 έως και 12-06-2023.

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων:

 • κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από 10/07/2023 έως και 30 /08/2023 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από τις 04/09/2023 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2023 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών.
 • δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 10/07/2023 έως και 29/09/2023 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από τις 06/10/2023 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.

Α.1. Δικαιούχοι προγραμμάτων

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν:

 • Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει.
 • Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2022) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ.
 • Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων,με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
 • Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
 • Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
 • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού ή εκδρομών.

Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ – εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη – και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από     06 -06-2023 έως και   26-06-2023.

Για την υποβολή της αίτησης (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος) ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

 • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο, να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου)}.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Στην περίπτωση συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας.

Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται στη σελ. 1 του παρόντος (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος και του προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ).

Ζευγάρι δικαιούχων

Σε περίπτωση που ζευγάρι συζύγων είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υποβάλλονται δύο χωριστές αιτήσεις συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου (συζύγου) και να έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους τα προγράμματα με την ίδια σειρά προτεραιότητας.

Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας

Στην περίπτωση συνταξιούχου, λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του/της, υποβάλλεται μία αίτηση. Στην αίτηση αυτή, αν η χήρα/ος είναι δικαιούχος δηλώνεται ως άμεσο μέλος, ενώ αν η χήρα/ος δεν είναι δικαιούχος, το ορφανό τέκνο δηλώνεται ως άμεσο μέλος και τα υπόλοιπα αδέλφια του ως έμμεσα.

Α.3. Αποτελέσματα Κλήρωσης

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

ΚΕΠ Δ.Ε.ΛΑΓΚΑΔΑ 2394330636

ΚΕΠ Δ.Ε.ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 239333241

ΚΕΠ Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 2393330342

ΚΕΠ Δ.Ε. ΛΑΧΑΝΑ 2394330452

ΚΕΠ Δ.Ε. ΣΟΧΟΥ 2395330141

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ