Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Καθαρισμός οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

Καθαρισμός οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

Οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων οφείλουν να αποψιλώνουν τα οικόπεδά τους προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα η υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/19-04-2023 Τεύχος Β΄) προβλέπει τα εξής:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των:
(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και
(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

οφείλουν να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επίσης στο αρθ. 266, Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/28.03.2023 τεύχος Α’), όσον αφορά την παραπάνω υποχρέωση προβλέπεται ότι «…. Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ. ….Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου ενημερώνει σχετικά τους ιδιοκτήτες.
Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αιτηθούν από το Δήμο την αποψίλωση των οικοπέδων τους, με αντίστοιχη χρέωση του κόστους καθαρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής:
Μαιάνδρου 98, Εύοσμος
Τηλέφωνο: 2310 559253, 4
Με email μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ