Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στρατηγικό στόχο την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει την Καλαμαριά σε μια περιοχή όμορφη, βιώσιμη, υγιή οικονομικά, ανθρώπινη για τους κατοίκους και ελκυστικής για τους επισκέπτες.

Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Καλαμαριάς με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί «συμμόρφωση» στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος κατά την επόμενη δεκαετία.

Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και φορέων αποτελούν βασική επιδίωξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης.

Στο πλαίσιο λοιπόν της Β’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού, τίθεται σε ανοιχτή ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση το αρχικό Κοινό Όραμα, οι Προτεραιότητες του ΣΒΑΚ, καθώς και τα δύο (2) Εναλλακτικά Σενάρια για την κινητικότητα.

Το σύνολο των απόψεων θα ληφθούν υπόψη κατά το δυνατό έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και να επιλεγεί η στρατηγική κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας στο Δήμο Καλαμαριάς με χρονικό ορίζοντα το 2032.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν αποστέλλοντας τα όποια σχόλια στο svak@kalamaria.gr έως τις 09/06/2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Καλαμαριάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://svak-kalamaria.hub.arcgis.com/

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Όραμα – Προτεραιότητες – Εναλλακτικά σενάρια Κινητικότητας

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ