Δήμος Καλαμαριάς: Παράταση ισχύος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4876/21 (ΦΕΚ 251/Α’/23.12.2021), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101/Α’/24.05.2020) ως προς την καταληκτική ημερομηνία της δωρεάν παραχώρησης, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και η λήξη της μεταφέρεται στις 31.03.2022.

Με βάση τα παραπάνω ενημερώνουμε τους κατόχους αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου του άρθρου 65 του Ν.4688/20 που εκδόθηκαν ατελώς από τον Δήμο Καλαμαριάς και ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2021 ότι λόγω αλλαγής του έτους θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης της παραπάνω άδειας. Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις των αδειών που εκδόθηκαν λόγω ύπαρξης άδειας χρήσης του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 θα πρέπει ταυτόχρονα να εκδοθεί η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2022 με την καταβολή του αναλογούντος τέλους.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ