Δήμος Καλαμαριάς: Καθαρισμός οικοπέδων μέχρι τις 30 Απριλίου

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (υπ’ αριθμ. 17647 Υ.Α οικ. Φ.700.20, ΦΕΚ 1301 Β /18-3-2022)  ¨Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και αυτών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους βάσει νομοθεσίας: (υπ’ αριθμ. Ν.3463/06, άρθρο 75, παρ. 26, ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006): α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και β. καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

            Παρακαλούνται λοιπόν οι ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι των οικοπέδων και των  λοιπών ακάλυπτων χώρων, να φροντίσουν την υλοποίηση των παραπάνω εντός των ορίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία δηλ. έως την 30 Απριλίου 2022.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ