Διαδικτυακό Συνέδριο με τη συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ και της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με θέμα :Κλιματική αλλαγή & Πολιτική Προστασία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση της κλιματικής αλλαγής καθιστά τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας προτεραιότητα για τις τοπικές κοινωνίες και για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Γερμανίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ελληνογερμανική Συνέλευση, συνδιοργανώνουν το εν λόγω συνέδριο.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συναντηθούν σε ένα διαδικτυακό φόρουμ, όπως επιτάσσει η παρούσα συγκυρία, κρατικοί φορείς και αιρετοί από Ελλάδα και Γερμανία για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με ζητήματα διάρθρωσης των δομών της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στην ανάδειξη των βέλτιστων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην πράξη. Περαιτέρω στόχος είναι η προώθηση και η στήριξη διμερών συνεργασιών στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα σε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, σε αιρετούς των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης των δύο χωρών και σε ακαδημαϊκούς να ανταλλάξουν απόψεις, προτάσεις και εμπειρίες, ώστε να προαχθεί η έννοια της καινοτομίας και να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία της ανάπτυξης των δομών και των υποδομών της πολιτικής προστασίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ